TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
Tuyên truyền pháp luật Lao động, Luật Công đoàn cho đoàn viên, công nhân lao động
     Thực hiện kế hoạch số 09/KH-CĐCKCN ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021” tỉnh Sóc Trăng. 
      Sáng ngày 10/12/2018, Công đoàn Các khu công nghiệp (CĐCKCN) tỉnh Sóc Trăng tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 100 đoàn viên công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX).
 
     
 
     Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên, CNLĐ đã được đồng chí Lê Việt Triều- Trưởng Ban Chính sách pháp luật; đồng chí Huỳnh Văn Cương- Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh trao đổi các nội dung cơ bản về Luật Công đoàn năm 2012 và các quy định pháp luật có liên quan; Luật Lao động với những nội dung cơ bản liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia quan hệ lao động như: Hợp đồng lao động, ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, việc làm, kỉ luật lao động và Thỏa ước lao động Tập thể…
     Qua buổi tuyên truyền nhằm trang bị cho đoàn viên công nhân lao động những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động, Luật Công đoàn để tiến hành và thực hiện. Đồng thời ngăn ngừa không để xảy ra tranh chấp lao động, tạo môi trường lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.
 
Phạm Thị Hằng

văn bản mới
liên kết web