TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”
Ngày 06/12/2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh, thành phố cả nước.

          Tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng tổ chức 02 điểm cầu tại Viettel chi nhánh Sóc Trăng (điểm chính) và điểm cầu Viettel chi nhánh Châu Thành. Tham dự hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam có 115 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh; các đồng chí chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. 

Quang cảnh học tập, quán triệt
Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

             Sau một ngày học tập nghiêm túc, các đại biểu đã được học tập, quán triệt 5 chuyên đề: chuyên đề 1 về “Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; chuyên đề 2 về “Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới”; chuyên đề 3 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn trong tình hình mới”; chuyên đề 4 về “Vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức Công đoàn”; chuyên đề 5 về “Đổi mới phương thức hoạt động; công tác thông tin tuyên truyền vận động CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn”.
            Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt. Sau hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết, cán bộ Công đoàn tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch, trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới. 
                                 

Trường Khoa - VP


văn bản mới
liên kết web