TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
Liên đoàn Lao động huyện Kế Sách tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở
Ngày 02 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Trung Tâm Văn hóa – Hội nghị huyện Kế Sách, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kế Sách đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS). Đây là lớp tập huấn thứ hai trong năm 2018 có trên 200 cán bộ CĐCS tham dự là: Chủ tịch, Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, Trưởng ban Nữ công.

Đ/c Phạm Thanh Loan, UV BCH - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh triển khai chuyên đề về công tác nữ công

Trong 02 buổi tập huấn, các học viên đã được nghiên cứu 02 chuyên đề về công tác thi đua khen thưởng và công tác Nữ công. Về công tác thi đua khen thưởng đã triển khai Quy chế thi đua khen thưởng của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng (Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-LĐLĐ, ngày 06/4/2018 của ban Thường Vụ LĐLĐ tỉnh);  Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ, ngày 06/4/2018 của ban Thường Vụ LĐLĐ tỉnh về khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” và một số mẫu biểu có liên quan. Về công tác nữ công đã triển khai lồng ghép thêm nhiều nội dung như: Công ước quốc tế (Cedaw), những thành tựu và thách thức trong việc thực hiện quyền phụ nữ; Giới và bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; Tiếp tục thực hiện các Kết luận số 147/KL-TLĐ ngày 04/2/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Công tác vận động nữ CNVC lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ  nhằm tiếp tục phát huy vai trò và tiềm năng của nữ CNVCLĐ; “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ 15/11-15/12/2018 với các chủ đề, thông điệp chung được Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phát động gắn với việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Lớp tập huấn lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị thêm những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện. Qua đó, để giúp các đồng chí cán bộ CĐCS khi về cơ quan, đơn vị, địa phương mình vận dụng những kiến thức đã học một cách linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả hơn, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            Sau thời gian 01 ngày học tập tích cực với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, lớp lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho năm 2018 đã kết thúc và thành công tốt đẹp./.

Từ Ngọc Nguyên – LĐLĐ huyện Kế Sách