TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
LĐLĐ TX Vĩnh Châu quán triệt các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy
Ngày 24/02, tại Hội trường Trung tâm Chính trị Thị ủy Vĩnh Châu, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động phối hợp với Trung tâm Chính trị Thị ủy Vĩnh Châu mở 02 lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 160 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

          Đồng chí Nguyễn Thị Hoà Bình - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị và đồng chí Lý Hoàng Liệt - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị ủy triển khai các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm:

Báo cáo viên triển khai các nội dung của Nghị quyết

        - Nghị quyết số: 03-NQ/TU, ngày 29/6/2021 của Tỉnh ủy về định hướng phát triển khu, cụm Công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2020-2030.

         - Nghị quyết số: 04-NQ/TU, ngày 09/7/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

         - Nghị quyết số: 06-NQ/TU, ngày 11/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025_ tầm nhìn đến năm 2030.

         - Nghị quyết số: 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          - Nghị quyết số: 09-NQ/TU, ngày 23/12/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tỉnh Sóc Trăng.

Quang cảnh hội nghị triển khai Nghị quyết

         Đây là các Nghị quyết chuyên đề hết sức thiết thực của Tỉnh ủy Sóc Trăng nhằm thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu cụ thể của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025:

       - Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

          - Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

          - Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

LĐLĐ TX Vĩnh Châu


văn bản mới
liên kết web