TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên tổ chức tuyên truyền PBGDPL cho đoàn viên, người lao động (08/12/2016)
Được sự hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động tại các doanh nghiệp giai đoạn (2014 – 2016)

Quang cảnh hội nghị

     Sáng ngày 07/12/2016 tại Hội trường UBND huyện Mỹ Xuyên, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lao động cho 100 đoàn viên, người lao động tại các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Nội dung giới thiệu cơ bản, các văn bản Pháp luật như: Luật Lao động (2012), Luật Công đoàn (2012), Luật Bảo hiểm xã hội (2014), nội dung Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, Điều 17 Điều lệ CĐVN khóa XI,…
     Qua đó, đã nâng cao kiến thức và sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật cụ thể là, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn đối với người lao động, trên cơ sở đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; ổn định an ninh chính trị.

Văn Nhanh