TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
LĐLĐ huyện Cù Lao Dung tổ chức tuyên truyền vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam
Thực hiện công văn số 199/CV-LĐLĐ ngày 23/9/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về việc tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp; Công văn số 407-CV/HU ngày 29/9/2016 của Huyện ủy huyện Cù Lao Dung về việc tăng cường lãnh đạo thành lập Công đoàn ở các doanh nghiệp; Kế hoạch số 65/KH-LĐLĐ, ngày 22/6/2016 của Liên đoàn lao động huyện về công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn trong năm 2016

 

      Ngày 03/11/2016 Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Đảng ủy-UBND xã Đại Ân 1, tổ chức buổi tuyên truyền cho 28 người lao động cùng ngành nghề đánh bắt thủy hải sản tại địa phương về tình hình an ninh trên biển Đông, Chủ trương của Đảng ta đối với vấn đề Biển Đảo và giới thiệu về tổ chức Công đoàn Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Ccông đoàn, sự cần thiết phải thành lập tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay, về quyền và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn,… Kết quả có 28 người tự nguyện đăng ký gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Hướng tới, Liên đoàn Lao động sẽ phối hợp với Đảng ủy-UBND xã hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời và các thủ tục ra mắt nghiệp đoàn đánh bắt thủy hải sản xã Đại Ân 1.

Hồng Hải