TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỖ TRỢ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH SÓC TRĂNG XÂY DỰNG NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN (27/12/2016)
Thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2016, đồng chí Lương Hiển Vinh, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác đã đến trao tặng 50.000.000 đồng cho Công đoàn ngành Giáo dục Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hóa – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Tỉnh Sóc trăng

Trao thư cảm ơn cho Đồng chí Lưu Hiển Vinh Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Cần Thơ.

        Đây là đơn vị đầu tiên hỗ trợ tiền cho Công đoàn ngành Giáo dục  tỉnh Sóc Trăng xây dựng nhà công vụ cho giáo viên. Được biết trong thời gian tới đây, Công đoàn Giáo dục tỉnh còn nhận thêm sự hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục Tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ và Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương với tổng số tiền 516.000.000 đồng. Công đoàn Giáo dục tỉnh Sóc Trăng đã khảo sát và thống nhất với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh sử dụng số tiền trên để xây dựng nhà công vụ giáo viên, tại Trường THCS và THPT Khánh Hòa, thuộc thị xã Vĩnh Châu. Theo kế hoạch, nhà công vụ sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 2 và hoàn thành trong tháng 8 năm 2017. Sau khi nghiệm thu và đưa vào sử dụng, Trường THCS và THPT Khánh Hòa sẽ giải quyết được khó khăn về nhu cầu nhà ở cho giáo viên địa phương khác đến công tác.

                                                  
                                                                                                                       Nguyễn Văn Hóa
                                                                                                              Công đoàn ngành Giáo dục