TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Voltar
Công đoàn Các khu công nghiệp tổ chức hội nghị tuyền truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp (20/12/2016)
Được sự hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp” năm 2016 theo tinh thần Công văn số 1812/UBND, ngày 23/11/2016 và Quyết định số 2864/QĐ-UBND, tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

  Thực hiện kế hoạch số 46/KH-LĐLĐ ngày 06/12/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp” năm 2016. Ngày 18/12/2016, Ban Thường vụ Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức tập huấn tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở Khu công nghiệp năm 2016 kết hợp tuyên truyền về “Mô hình an ninh trật tự” tại khu công nghiệp An Nghiệp.

     Đến dự có đồng chí Trần Dũng Kiệt, UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh; Trung tá Trần chí Lâm – Đội trưởng Dân vận Phòng PV28 Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp cùng với trên 500 công nhân lao động của các CĐCS Doanh nghiệp trực thuộc CĐ các Khu công nghiệp.
     Các đại biểu được tuyên truyền Chỉ thị 52-CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất; Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 26/5/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW; Quyết định số 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống công nhân ở các Khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Quyết định 2478/QĐ-TTg, ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về Phát triển phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt là triển khai Kế hoạch số 34 /KH-LĐLĐ, ngày 12/7/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng Doanh nghiệp văn hóa, nhằm mục đích tuyên truyền động về tuyên truyền, vận động CNLĐ hưởng ứng cùng với Doanh nghiệp thực hiện tốt phòng trào “TDĐKXDĐSVH” tại khu công nghiệp.

     Ngoài ra, các đại biểu còn được Công an tỉnh tuyên truyền về tình hình phòng chống tội phạm, về âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng mô hình “Bảo vệ an ninh trật tự” tại các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tỉnh ….

Văn nhanh