TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Voltar
Mô hình “Vườn rau sạch”
CĐCS Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Trần Đề đã xây dựng mô hình vườn rau an toàn tại khuôn viên trường học. Các đoàn viên Công đoàn nhà trường, học sinh nội trú đã tiến hành cải tạo mặt bằng, phân khu.

             Theo đó, vị trí làm vườn rau là phần đất phía sau khu nội trú của học sinh, diện tích khoảng 400m2,  với 20 luống và Rau được trồng theo phương thức hữu cơ không sử dụng phân hóa học trừ sâu, trừ cỏ. Ban Chấp hành CĐCS chủ trì kế hoạch về quy trình chăm sóc, quản lý vườn rau thông qua việc phối hợp với Chi đoàn, Liên đội trường. Hằng ngày, đoàn viên, học sinh nội trú tự giác, duy trì chăm sóc và phát triển vườn rau xanh vừa tạo cảnh quan sạch, đẹp. Tổ Văn phòng chủ trì việc thu hoạch rau khi đến thời điểm thu hoạch, thông báo hỗ trợ nếu cần; đề xuất về phương án trồng, chăm sóc vườn rau theo vụ tiếp theo.

Tập thể nhà trường cùng chăm sóc vườn rau

             Đoàn viên công đoàn hoặc phụ huynh học sinh có thể liên hệ Tổ văn phòng, Đoàn thanh niên hoặc Ban Chấp hành CĐCS để đăng ký nhu cầu số lượng rau trong thời kỳ thu hoạch. Tiền hỗ trợ của đoàn viên hoặc PHHS sẽ được quản lý trên sổ theo dõi, phục vụ trở lại việc tái thiết vườn rau đồng thời hỗ trợ các hoạt động của tập thể đoàn viên công đoàn, của Liên đội nhà trường.

Vườn rau xanh mướt

           Việc thực hiện vườn rau sạch đã góp phần xanh, sạch, đẹp môi trường nhà trường. Qua các hoạt động tập thể chăm sóc vườn rau đã thấy được sự nhiệt tình, hứng thú của đoàn viên, giáo viên nhà trường. Vườn rau đã và sẽ là nơi để học sinh nhà trường được thực nghiệm, trải nghiệm về kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc; tạo niềm vui cho nhiều em sau những tiết học trên lớp. Bước đầu đã có một phần kinh phí bổ sung cho hoạt động Đoàn - Đội của nhà trường.

Trần Đê


liên kết web