TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Voltar
Sáng kiến “Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn huyện Cù Lao Dung”
Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong thời gian qua đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng xã hội, người tiêu dùng.

           Tuy nhiên, nếu nhìn về tổng thể, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề thách thức rất lớn ở huyện ta. Và một trong những khó khăn đó chính là công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh lực an toàn thực phẩm.  Trước thực trạng trên, anh Trần Diệu Xiêm đã nghiên cứu đưa ra sáng kiến “Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng” nhằm hoàn thiện chính sách, nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm

           Cụ thể là lực lượng Quản lý thị trường đóng trên địa bàn huyện tiến hành thống kê, rà soát các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh chế biến lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu đưa vào sổ bộ theo dõi quản lý một cách có hệ thống, cập nhật bổ sung các biến động tăng, giảm kịp thời, để từ đó phân loại đối tượng quản lý, ngành nghề kinh doanh có các giải pháp quản lý phù hợp với từng đối tượng, từng nhóm lĩnh vực kinh doanh. Tập trung tuyên truyền các quy định của nhà nước về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức đến từng người tiêu dùng và cơ sở sản xuất kinh doanh như: phát tờ rơi, in băng đĩa, pha nô, áp phích…..Tận dụng tối đa hệ thống thông tin, truyền thông  sẵn có ở địa phương, xã, thị trấn...  Phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện công tác thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi cho từng đơn vị và đoàn thể có trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông cho các nhóm đối tượng đặc thù của ngành mình quản lý.   Công khai các hành vi vi phạm, vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và khuyến cáo người tiêu dùng. Cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hình thức xử lý; Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ vận động, thuyết phục thu nạp, tập hợp đội ngũ “Cộng tác viên an toàn thực phẩm" trực tiếp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn; cách nhận biết thực phẩm bẩn, thực phẩm không đảm bảo chất lượng…tạo ra mạng lưới công tác viên an toàn thực phẩm rộng toàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm bằng việc hằng năm xây dựng kế hoạch công tác thanh tra đấu tranh chống sản xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm; Trong đó, giao cho bộ phận chuyên môn rà soát tham mưu phương pháp, xây dựng cẩm nang chuyên sâu kiểm tra lĩnh vực an toàn thực phẩm, kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

            Từ những giải pháp trên đã mang lại những hiệu quả thiết thực như Thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến trên địa bàn, tổng cộng có 250 cơ sở được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu và đưa vào sổ theo dõi theo từng đối tượng, lĩnh vực kinh doanh.Phối hợp các xã, thị trấn phát 300 tờ rơi đến từng cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh và các nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, lồng vào các cuộc họp do Ban nhân dân các ấp tổ chức. Phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 công khai các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm để khuyến cáo cho người tiêu dùng cập nhật được thông tin, biết lựa chọn ở đâu kinh doanh thực phẩm sạch, ở đâu kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn; để sử dụng tiêu dùng hoặc tẩy chay.  Xây dựng được các cộng tác viên từ huyện đến xã để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác an toàn thực phẩm đến đông đảo quần chúng nhân dân, để người dân không tham gia, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn. Phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, tập trung vào lĩnh vực phân bón thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm.

Trần Diệu Xiêm


liên kết web