TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Voltar
Sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động công đoàn tại Trường Tiểu học Liêu Tú C”
Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở mà nhất là công tác quản lý đoàn viên, tạo động lực tích cực trong công tác dân chủ hóa, xã hội hóa thi đua mà ở đó trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức Công đoàn là linh hồn trong công tác thi đua, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên - người lao động. Với tinh thần trách nhiệm của một Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Thầy Châu Tên Trường TH Liêu Tú C, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề đã thực hiện thành công đề tài“Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động công đoàn tại Trường Tiểu học Liêu Tú C”.

            Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở mà nhất là công tác quản lý đoàn viên, tạo động lực tích cực trong công tác dân chủ hóa, xã hội hóa thi đua mà ở đó trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức Công đoàn là linh hồn trong công tác thi đua, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên - người lao động. Với tinh thần trách nhiệm của một Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Thầy Châu Tên Trường TH Liêu Tú C, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề đã thực hiện thành công đề tài“Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động công đoàn tại Trường Tiểu học Liêu Tú C”.

Trường Tiểu học Liêu Tú C tổ chức Họp mặt 20/11

           Theo đó, một số giải pháp được đưa ra như để nâng cao chất lượng sinh hoạt, trước hết các CĐCS phải gắn việc đổi mới nội dung với phương thức hoạt động. Định kỳ, CĐCS cần đánh giá kết quả phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, xây dựng chương trình nhiệm vụ cụ thể. CĐCS cần chú trọng phối hợp chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, viên chức hàng năm, phát huy dân chủ trong mọi hoạt của cơ quan, xây dựng các tiêu chí thi đua và vận động đoàn viên đăng ký các danh hiệu thi đua. CĐCS phối hợp với chính quyền xây dựng quy chế phối hợp. Điều cần chú ý là, trong mỗi kỳ sinh hoạt, BCH Công đoàn cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của đoàn viên, nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ,… CĐCS nên tập trung vào một hai nội dung cơ bản, không nên dàn trãi nhiều hoặc rập khuôn cứng nhắc.

            Trong sinh hoạt lấy CNVCLĐ làm trung tâm nhằm phát huy trí tuệ cá nhân thành sức mạnh tập thể. Đó là điều cốt lõi trong nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS. Ở CĐCS vấn đề đoàn kết nội bộ là tiên quyết. Chỉ có đoàn kết mới phát huy hết sức mạnh tổng hợp trong xây dựng công đoàn, tạo ra khả năng cống hiến tích cực cho đoàn viên Công đoàn, người lao động. Bên cạnh đó, do đặc thù của Công đoàn, nên đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đổi mới, bắt nhịp nhanh với xu thế của thời đại. CĐCS cần quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVC-LĐ. Đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho nữ đoàn viên về bình đẳng giới, về hôn nhân gia đình, dân số - KHHGĐ… CĐCS cần thực hiện các phong trào “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”… Đồng thời hưởng ứng các cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”, nhất là tinh thần “Tương thân tương ái”, chương trình xây dựng “Mái ấm Công đoàn”… khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, qua đó nâng cao vị thế của Công đoàn…CĐCS cần quan tâm đến công tác tổ chức bộ máy của công đoàn mình phụ trách. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ Công đoàn, đổi mới nội dung và phương thức phù hợp với từng loại hình hoạt động của Công đoàn mình phụ trách. Người Cán bộ Công đoàn phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của CNVCLĐ.

            Từ những biện pháp trên, Thầy Châu Lên đã tổ chức triển khai trong Ban Chấp hành và lập kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo từng quý, tháng đan xen với nhiệm vụ của đơn vị, chương trình hành động của Công đoàn cấp trên, cụ thể bước đầu đã đạt những mặt như; 100% đoàn viên công đoàn trong đơn vị được quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị của cấp trên, các nghị quyết chương trình, kế hoạch của Công đoàn các cấp.  Trong các cuộc họp Công đoàn các đoàn viên đã mạnh dạn phát biểu ý kiến đóng góp, xây dựng cũng như đề xuất những ý kiến, giải bày những tâm tư nguyện vọng của bản thân.

              Trong năm, đơn vị đã tổ chức 27 lượt thăm hỏi, chủ động hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên vượt qua khó khăn ngay cả về vật chất lẫn tinh thần với số tiền gần 10 triệu đồng. Từ đó đã tạo được niềm tin trong tập thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên tạo động lực thúc đẩy trong phong trào thi đua cũng như nâng cao hiệu quả công tác trong đơn vị. Chính vì thế, 100% tổ công đoàn đều thực hiện tốt và CĐCS được đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện đánh giá tốt về thực hiện điều lệ Công đoàn và hoạt động Công đoàn; nhiều năm liền CĐCS và bản thân đạt được tặng nhiều giấy khen của LĐLĐ huyện và bằng khen của LĐLĐ tỉnh năm 2015, 2019.

Châu Tên


liên kết web