TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Voltar
KẾT QUẢ MÔ HÌNH TUYÊN TUYỀN “ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2016
Thực hiện Chương trình số 01 - CTrPH/KDV-KLLVT, ngày 08/3/2016 về công tác phối hợp giữa Khối Dân vận với Lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch phối hợp năm 2016. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên và người lao động trong doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp An Nghiệp tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần triển khai có hiệu quả Chương trình số 01 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 55/KH-CA-LĐLĐ, ngày 13/5/2016 về việc phối hợp xây dựng mô hình “Đảm bảo An ninh trật tự” tại Khu Công nghiệp An Nghiệp tỉnh, giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện mô hình “Đảm bảo An ninh trật tự” trong năm 2016. LĐLĐ tỉnh – Công An tỉnh đã tiến hành tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp (có 68 đại biểu về dự) và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình gồm 05 đồng chí cùng với tổ giúp việc có 06 đồng chỉ.

     

     Qua gần 1 năm tổ chức, triển khai, thực hiện LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền thực hiện mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” được 07 lớp cho 1.580 đoàn viên, CNLĐ tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ trong tỉnh và tại khu công nghiệp cụ thể lồng ghép  tuyên truyền “Đảm bảo an ninh trật tự”:  với 02 lớp Tiểu đề án 3 cho 120 đoàn viên, CNLĐ tại Cty CPTP Phương Nam và Cty TNHH CBTP Bánh pía- Lạp xưởng Tân Huê Viên; “xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp” theo Quyết định 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ 03 lớp, cho 1.320 đoàn viên, CNLĐ tại khu công nghiệp An Nghiệp; Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Phối hợp với Sở TT&TT tuyên truyên cho CNLĐ của 2 CĐCS không thuộc CĐ KCN Cty TNHH Khánh Sủng (huyện Mỹ Xuyên) và Cty CPCBTS Út Xi về Pháp luật cho đối tượng thanh niên với 140 đoàn viên tham gia. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh biên soạn, in ấn 23.522 nội dung tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm lừa đảo, kiềm chế tai nạn giao thông…dạng tờ rơi, tờ gấp cung cấp cho cho các cấp CĐ để tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, khu công nghiệp An Nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động đọc tìm hiểu để chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu dân cư tại địa phương sinh sống...

     Ngoài ra, CĐ Các khu công nghiệp còn tổ chức Ngày Hội Thanh niên công nhân năm 2016, với nhiều hoạt động như: thi đấu thể thao, chơi các trò chơi dân gian; Hội thi thời trang truyền thống dân tộc và công sở, diễn văn nghệ... Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động lễ, hội “Tết sum vầy năm 2017” cho CNVCLĐ nghèo tại khu công nghiệp An Nghiệp như: “Hội thi gói và nấu bánh tét”, giải bóng đá “Tranh cúp Tết sum quầy 2017”; giao lưu văn nghệ “CNVCLĐ hát với nhau” .. có gần 1.000 CB, đoàn viên, CNVCLĐ tham dự buổi lễ… trong mỗi hoạt động đều có lồng ghép về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, về An ninh trật tự cho CNLĐ.. Qua đó, đã tạo nên khí thế, động lực cho đoàn viên, CNLĐ tại khu công nghiệp An Nghiệp và các doanh nghiệp trong tỉnh về ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự.


 

     Để phát huy kết quả đạt được của mô hình tuyên truyền “ Đảm bảo an ninh trật tự” tại Khu công nghiệp An Nghiệp trong năm 2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh  yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Một là,  Các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình số 01-CTr/PHDV-LLVT, ngày 08/3/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp Khối Dân vận- Khối Lực lượng vũ trang về công tác phối hợp giai đoạn 2016 - 2020 gắn với triển khai thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ, ngày 14/11/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; đồng thời, nỗ lực phối hợp cùng với các cơ quan, ban ngành cùng cấp tổ chức tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ các qui định của pháp luật về các mặt của xã hội như luật Bộ Lao động, luật BHXH, BHYT, phòng chống các loại tội phạm - TNXH... qua đó giúp họ tự điều chỉnh hành vi của mình, để không vi phạm pháp luật và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
     Thứ hai, Đối với Công đoàn các KCN và CĐCS trực thuộc CĐ Khu Công nghiệp cần tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, Công đoàn cơ sở với người sử dụng lao động các doanh nghiệp trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cho công nhân, người lao động; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; kịp thời tham gia giải quyết tình hình an ninh trật tự ngay từ cơ sở ( nếu có), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đề xuất với NSDLĐ rà soát, bổ sung và xây dựng các nội quy về an ninh, trật tự của doanh nghiệp góp phần phục vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.
    Thứ ba, các đồng chí cán bộ công đoàn được phân công trong Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện mô hình “Đảm bảo An ninh trật tự” tại Khu công nghiệp An Nghiệp, cần phải bám chặt kế hoạch phối hợp giữa hai ngành đã triển khai, để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả: cụ thể là lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện làm việc của đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp. Thường xuyên liên hệ, trao đổi, rút kinh nghiệm để hoạt động mô hình “Đảm bảo An ninh trật tự” tại Khu công nghiệp An Nghiệp hoạt động ngày càng hoàn chỉnh, có hiệu quả. Qua đó sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình.

Bích Phúc


liên kết web