ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH

Voltar
PHÁT BIỂU Của Đ/c Trần Văn Chuyện Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Tại Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
            Kính thưa: ………………………………………………………
            Kính thưa quý đại biểu và toàn thể Đại hội!
     Hôm nay, trong không khí hân hoan, dư âm của kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh nhà.
     Lời đầu tiên, thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đồng chí trong đoàn công tác Tổng Liên đoàn, các vị khách quý, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ, các đại biểu ưu tú đại diện cho trên 57.000 đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh về dự Đại hội lời chúc khỏe mạnh, hạnh phúc và lời chào mừng nồng nhiệt nhất.
     Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
     Kính thưa các đồng chí!
   Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, có thể thấy rằng, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động; hướng mạnh về cơ sở để tập hợp, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đồng thời, phát huy tích cực vai trò trong việc phối hợp cùng chính quyền, người sử dụng lao động trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp... 
     Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn còn động viên đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền cũng được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn của tỉnh đã phát triển mới hơn 22.000 đoàn viên, tăng hơn 26%, thành lập mới hơn 150 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; đồng thời đã bồi dưỡng, giới thiệu hơn 7.200 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có gần 6.000 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
     Các cấp Công đoàn còn thực hiện tốt việc chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bằng những việc làm thiết thực như: phối hợp với các ngành chức năng giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”; vận động đóng góp và xây dựng, sửa chữa 414 “Mái ấm công đoàn”; tổ chức “Lễ cưới tập thể”; thăm hỏi, tặng hơn 167.000 phần quà cho đoàn viên nghèo, khó khăn nhân các ngày lễ, tết, tháng công nhân,.... Qua các hoạt động đó, vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội được nâng lên, phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của công đoàn; giúp cho đoàn viên, người lao động đoàn kết, nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng.
     Nhân đây, thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của các cấp công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
     Thưa toàn thể Hội nghị!
     Bên cạnh những thành quả đã đạt được, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của các cấp Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà trong thời gian qua, đó là:
     - Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động có lúc chưa sâu rộng, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước. 
     - Ở một số cơ sở kinh doanh, tổ chức công đoàn chưa phát huy được vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc còn lúng túng, chưa đảm bảo nội dung. Một số phong trào thi đua chưa sát hợp với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị.
     - Năng lực cán bộ công đoàn cơ sở không đồng đều, còn trường hợp thiếu chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, sáng tạo trong việc tập hợp, vận động, tổ chức phong trào tại đơn vị.
     - Tỷ lệ công nhân trực tiếp sản xuất được bồi dưỡng kết nạp vào Đảng còn thấp; một số công nhân lao động tác phong công nghiệp còn hạn chế; vấn đề ngừng việc tập thể không đúng quy định pháp luật vẫn còn xảy ra.
     Những tồn tại, hạn chế nêu trên đặt ra cho tổ chức công đoàn và các đoàn viên trong nhiệm kỳ mới những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, Đại hội cần tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.
     Kính thưa các đồng chí!
    Tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn mà Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX đã trình bày trước Đại hội. Để xây dựng tổ chức công đoàn tỉnh Sóc Trăng ngày càng lớn mạnh và phát huy vai trò quan trọng của Công đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tại Đại hội này, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, cụ thể như sau:
     Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 17-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình hành động số 09-Ctr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất... để xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động phát triển toàn diện, nhất là làm cho mỗi công nhân, viên chức, lao động nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Đồng thời, phát huy vai trò của công nhân, viên chức, lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.
     Thứ hai, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tập hợp, vận động người lao động trong các doanh nghiệp tham gia hoạt động Công đoàn. Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn theo quy định. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp, tham gia với các ngành thanh tra, kiểm tra và đặc biệt là phúc tra việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, chất lượng bữa ăn ca của người lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm... ở các doanh nghiệp nhằm làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; chủ động giải quyết tranh chấp lao động (nếu có) và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
     Thứ ba, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng và tác phong công nghiệp cho người lao động để nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động, bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống. Thường xuyên cập nhật kiến thức và đào tạo, bồi dưỡng về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ chủ chốt để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức phong trào công nhân, viên chức, lao động và nâng cao bản lĩnh đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
     Thứ tư, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, hướng vào trọng tâm: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020 có 50% xã trong tỉnh trở lên hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên ... góp phần xây dựng khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và vun đắp khối đoàn kết toàn dân tộc.
     Thứ năm, các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển bền vững theo tinh thần Kết luận 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới. Bên cạnh đó, có cơ chế và đảm bảo nguồn lực cho tổ chức Công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là đối với các vấn đề có liên quan đến chế độ, chính sách, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
Các cấp Công đoàn cần quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những cán bộ, đoàn viên Công đoàn ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, đặc biệt quan tâm đến những công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
      Kính thưa quý đại biểu!
     Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Do đó, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban chấp hành sao cho đảm bảo cơ cấu, số lượng hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; đồng thời, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm những đồng chí có năng lực, tiêu biểu, đại diện cho công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà tham gia ý kiến đóng góp, tiếp thu, triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
     Kính thưa quý đại biểu!
     Tại Đại hội lần này, qua các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đại diện đối với chính quyền các cấp, tôi xin có một số ý kiến trao đổi về các vấn đề đang được đại biểu quan tâm, cụ thể như sau:
     1. Về Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất": Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều Văn bản chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp và hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện Đề án. Gần nhất là Công văn số 1688/VP-VX ngày 23/4/2018 về việc thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại khu công nghiệp, khu chế xuất", trong đó, UBND tỉnh đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 14/KH-TLĐ ngày 07/6/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng thời, giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ và cung cấp các số liệu, thông tin cần thiết cho Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng. Nhân đây, tôi cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để sớm triển khai Đề án tại tỉnh. Về phía UBND tỉnh, chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, hạ tầng kỹ thuật để triển khai Đề án trên địa bàn.
     2. Về việc thi tuyển viên chức, nâng ngạch hàng năm cho cán bộ, viên chức ngành Giáo dục và Y tế: Đây là vấn đề luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo ngành Giáo dục và Y tế thực hiện. Trong năm 2018, cả hai ngành đều có tổ chức thi tuyển viên chức. Ngành Y tế đã tổ chức thi tuyển xong và đã công bố kết quả. Ngành Giáo dục đã có Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức vào dịp hè năm nay.
     3. Về việc thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kịp thời để giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục.
     Ngoài những vấn đề mà chúng ta đã trao đổi, giải quyết nêu trên, những vấn đề còn lại, tôi đề nghị lãnh đạo các Sở, ban ngành, các cơ quan chức năng ghi nhận, nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết, thông tin sớm nhất đến đoàn viên và công nhân, viên chức, người lao động.
      Kính thưa các đồng chí!
     Trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” của Đại hội, với sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Công đoàn, tôi tin tưởng rằng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X đề ra sẽ được Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền sẽ luôn quan tâm lãnh đạo để xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tôi mong rằng các đồng chí đại biểu thể hiện cao nhất trách nhiệm và trí tuệ của mình để đóng góp vào sự thành công của Đại hội.
     Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong những năm qua đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ Công đoàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.
     Trong Đại hội này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tôi xin trao tặng Đại hội bức trướng với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đó cũng chính là mục tiêu, yêu cầu mà Đảng bộ tỉnh đặt ra cho tổ chức công đoàn và tin tưởng các đồng chí sẽ thực hiện thành công trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.
     Cuối cùng, tôi kính chúc các vị khách quý và toàn thể đại biểu dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
     Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!

văn bản mới
liên kết web