VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

Voltar
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp động lao động.
Tập tin đính kèm

Các tin liên quan Ngày đăng
Công văn triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/08/2020
Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" 24/08/2020
Tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 30/04/2021
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021 30/04/2021
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 30/04/2021
Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới 30/04/2021
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 - 6/3/2021) 24/08/2020
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 24/08/2020
Quyết định về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nạ, tố cáo của CĐ 08/10/2019
Quyết định về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nạ, tố cáo của CĐ 22/06/2020
Trang 1/4
văn bản mới
liên kết web