TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> NHỮNG BÀI THAM LUẬN TRONG HỘI THẢO, TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> NHỮNG BÀI THAM LUẬN TRONG HỘI THẢO, TỌA ĐÀM

Back
Các biện pháp, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS
Sáng ngày 09/11/2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội thảo về Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ I năm 2018. Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tham gia đóng góp ý kiến qua bài tham luận về “Các biện pháp, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCC”.

 Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-LĐLĐ ngày 10/12/2013 của Ban Chấp hành (BCH) Liên đoàn Lao động tỉnh về “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018” và Chương trình làm việc toàn khóa số 01/CTr-CĐCKCN ngày 10/04/2018 của BCH Công đoàn các KCN thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các KCN khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn các KCN xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; làm tốt công tác phát triển đoàn viên cũng nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; với phương châm:“Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, BCH Công đoàn các KCN tỉnh đã tập trung tăng cường công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh thông qua những việc làm cụ thể sau:

Từ đầu nhiệm kỳ, BCH Công đoàn các KCN chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp, các Công đoàn cơ sở CĐCS thực hiện công tác tuyên truyền gắn với tổ chức các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Trên cơ sở các kế hoạch ban hành, BCH đã vận dụng cụ thể hóa vào chương trình công tác hàng quý, năm để cùng CĐCS tập trung thực hiện có hiệu quả; trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên và người lao động; đã tổ chức 14 lớp truyên truyền cho 1.150 công nhân lao động với các nội dung: triển khai Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa CNLĐ, bảo vệ môi trường,….

            Hàng năm BTV Công đoàn các KCN chủ động phối hợp với Ban Quản lý các KCN khảo sát và nắm số lượng lao động, việc làm, quy mô hoạt động tại các doanh nghiệp trên cơ sở đó giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên đến các CĐCS trực thuộc; gắn chỉ tiêu phát triển đoàn viên là một trong các chỉ tiêu chủ yếu xem xét khen thưởng cuối năm.

           Chủ động xây dựng kế hoạch và tranh thủ sự hỗ trợ của BTV LĐLĐ tỉnh, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về Lao động, Công đoàn; việc ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, bữa ăn ca, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động...đối với 24 doanh nghiệp.

           Công đoàn các KCN phối hợp tổ chức các hoạt động  vào các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước như: Tháng công nhân; Tết sum vầy; ký kết thỏa thuận với doanh nghiệp trao nhà “Mái ấm công đoàn”; chương trình tiếp sức cho em đến trường, khám bệnh phát thuốc miễn phí; ngoài ra còn tham gia và phối hợp với các đối tác trong chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ với công ty Viettel, VNPT, phối hợp với Siêu thị Ánh Quang Paza, Công ty TNHH Việt Hưng,…đưa các mặt hàng hỗ trợ giảm giá, khuyến mãi để đoàn viên, CNLĐ tiếp cận mua sắm tại các phiên chợ cuối tuần mang lợi ích, phúc lợi cho CNLĐ, thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên….có hơn 4.500 lượt đoàn viên, CNLĐ tham gia, số tiền 2,5 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động từ đó người lao động thấy được quyền lợi khi tham gia vào tổ chức công đoàn; trong 03 năm qua đã phát triển được 6.647 đoàn viên/3.600 đoàn viên, sau khi giảm trừ số đoàn viên thực tăng là 4.277 tỉ lệ đạt 118,8%; thành lập 03 CĐCS đạt và vượt chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao. Đặc biệt năm 2016 Công đoàn Các khu công nghiệp được LĐLĐ tặng Cờ đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn những khó khăn, hạn chế như: số lượng đoàn viên, CNLĐ thường xuyên biến động, nhất là tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản hoạt động có tính cách mùa vụ, có lúc nguyên liệu đầu vào ít nên nhu cầu lao động không cao, lao động thường biến động giảm; mặt khác một vài Chủ tịch CĐCS do nhiệm vụ chuyên môn nhiều, chưa dành thời gian thỏa đáng để hoạt động công đoàn;  một số doanh nghiệp do tình hình sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, từ đó chưa tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, cụ thể là vận động tuyên truyền phát triển đoàn viên mới.

             Thực hiện nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, trong đó có khâu đột phá “ tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên Công đoàn gắn với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”. BCH Công đoàn các KCN tỉnh tập trung các giải pháp như sau:

- Thứ nhất: Phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, BHXH tỉnh, Sở LĐTB &XH tỉnh… tiến hành khảo sát, kiểm tra, giám sát, hàng năm kết hợp nắm bắt tình hình CNLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc tham gia đóng BHXH, hợp đồng lao động, nắm vững số doanh nghiệp đủ điều kiện làm cơ sở tiếp cận, tuyên truyền, hướng dẫn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

- Thứ hai: đổi mới phương thức, cách làm nhất là công tác tuyên truyền, vận động nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS, vai trò thủ lĩnh của đ/c Chủ tịch CĐCS trong các hoạt động, đặc biệt là công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên.

           - Thứ ba: Tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNLĐ như: lao động giỏi, lao động sáng tạo, năng suất, chất lượng cao ....góp phần cho doanh nghiệp phát triển bền vững; tổ chức công tác chăm lo đời sống, các hoạt động văn hóa, thể thao cho CNLĐ tại CĐCS để người sử dụng lao động và người lao động thấy được việc làm thiết thực, vai trò tích cực của tổ chức công đoàn từ đó tạo sự đồng thuận gia nhập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp.

- Thứ tư: Tăng cường triển khai các chương trình phúc lợi từ các đối tác ký kết với tổ chức công đoàn nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, tạo sự khách biệt giữa đoàn viên công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên, từ đó thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn.

Trên đây là các biện pháp, cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đ/c Phan Tấn Phong - Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN


Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
liên kết web