TIN KINH TẾ - XÃ HỘI TIN KINH TẾ - XÃ HỘI

Back
Tăng quyền thụ hưởng cho đoàn viên, người lao động.
Sáng 10.1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 5 (khóa XII). Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

         Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hội nghị lần này sẽ thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2019, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020. Hội nghị còn cho ý kiến về: Tờ trình Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đổi mới công tác thi đua và khen thưởng trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn”; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp năm 2019, chương trình công tác năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

          Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị, trên cơ sở tình hình thực tế ở từng ngành, lĩnh vực, địa phương và nơi công tác, các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, chỉ rõ những thành tích, kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và đi sâu phân tích rõ các nguyên nhân, chú ý đối chiếu với những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019 cũng như Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chỉ rõ những chủ trương mới, nghị quyết nào được quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt, đạt kết quả thiết thực; những chủ trương, nghị quyết nào còn chậm hoặc chưa vào cuộc sống, chưa phát huy được tác dụng; nguyên nhân vì sao.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

        “Về nguyên nhân, cần chú ý chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, nhất là nguyên nhân thuộc về nhận thức, tư duy; về năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Từ đó, đề xuất các biện pháp, giải pháp có tính khả thi, phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong thời gian tới”- đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

          Với chủ trương hướng mạnh về cơ sở, lấy hoạt động công đoàn cơ sở làm nền tảng để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất chủ đề công tác năm 2020 là năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Đồng thời xác định 7 lĩnh vực tập trung chủ yếu để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, trong đó có: Tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa lước lao động tập thể; nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức các hoạt động ở cơ sở thật sự xuất phát từ nhu cầu, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động theo hướng tăng quyền thụ hưởng, tính thiết thực, thực tế…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tập trung thảo luận, làm rõ nội hàm các hoạt động, lĩnh vực cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện gắn với chủ đề công tác năm, đặc biệt là các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm 2020 và các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công doàn trong năm 2020 và các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm 2020- năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước.

         “Kỳ họp lần thứ 5 gồm nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, xem xét cho ý kiến để Ban Chấp hành quyết định vào cuối kỳ họp”- đồng chí Nguyễn Đình Khang nói.

          Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 10 và 11.1.

QUẾ CHI - SƠN TÙNG

Nguồn:https://laodong.vn/cong-doan/tang-quyen-thu-huong-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-777657.ldo 


văn bản mới
liên kết web