TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

戻る
Hội nghị tập huấn văn bản về kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn
Ngày 22.8, Công đoàn viên chức tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản về kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn cho 92 đại biểu là chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của 63 Công đoàn cơ sở và 29 Công đoàn cơ sở thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai hệ thống các văn bản về kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn; Quy trình kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, quy trình kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn và hướng dẫn một số biểu mẫu tham khảo về công tác kiểm tra...

 

Hội nghị tập huấn văn bản về kiểm tra, giám sát trong tổ chức công đoàn.

 

Đồng chí Đoàn Thị Chiến - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng, đồng thời là báo cáo viên tại Hội nghị - cho biết: "Để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thì yếu tố con người, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát là hết sức quan trọng. Đây cũng là lý do Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn nói chung và cán bộ làm công tác kiểm tra nói riêng".

 

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng triển khai nội dung tại hội nghị. 


Hội nghị là dịp để các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh trao đổi với các những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn công tác để cùng nhau tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

PHƯƠNG ANH  


liên kết web