TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

戻る
Hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội công đoàn được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.

Tính đến ngày 31/7/2023 có 1.100 công đoàn cơ sở và 15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu là đơn vị cuối cùng tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở theo đúng tiến độ đề ra trong tháng 7/2023.

Công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, hệ thống chính trị, người sử dụng lao động và chính quyền cùng cấp. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy định, trình tự, bám sát yêu cầu, định hướng của cấp trên. Nội dung báo cáo chính trị bám sát nghị quyết, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban chấp hành khóa mới có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Bỏ phiếu bầu nhân sự nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội  Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh  Sóc Trăng.

 

Việc tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp trên cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2023 - 2028, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2023.

THIỆN HẢI


liên kết web