TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

戻る
Phát huy hiệu quả công tác phối hợp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Khen thưởng 15 tập thể, 25 cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2018 - 2023.

Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trong những năm qua công tác phối hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) giữa Công an tỉnh Sóc Trăng và Liên đoàn Lao động tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, chất lượng, các mô hình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) được củng cố, đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Trong giai đoạn 2018 - 2023, lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được 10.880 cuộc với 425.813 lượt người tham dự; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” được 436 cuộc, “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được 829 cuộc, ghi nhận 4.038 ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND); vận động 59.877 hộ gia đình cam kết, đăng ký hộ gia đình an toàn về ANTT. Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan báo, đài trong và ngoài lực lượng đưa 3.828 tin, phóng sự liên quan đến ANTT, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các thông tin phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ đó, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm và đây cũng là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

 

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" giai đoạn 2018 – 2023.

 

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 68 loại mô hình “Đảm bảo ANTT” trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, triển khai tại 620 điểm; trong đó, có 07 loại mô hình điển hình, như: “Sư sãi, phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội (zalo)”, “Tiếng loa an ninh”, “Camera an ninh”, “Tự phòng, tự quản trong các cơ sở thờ tự”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT” và mô hình “05 không 03 có trong khối cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục”. Với những cách làm hay, sáng tạo các mô hình, điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được phát triển đa dạng, phong phú, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực; qua đó, người dân đã cung cấp trên 7.296 tin báo, tố giác tội phạm, giúp triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội và điều tra khám phá nhanh các vụ án; thu hồi 358 vũ khí quân dụng, 779 công cụ hỗ trợ, 222 vũ khí thô sơ; bắt, vận động trên 300 đối tượng truy nã; thực hiện thành công công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT; có 75 xã đạt tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 1.420 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Hằng năm, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh mở các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trên cơ sở Tiểu đề án 3 (thuộc Đề án 31) “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; đồng thời, tổ chức tuyên truyền 5.160 cuộc có trên 185.682 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham dự. Thông qua tuyên truyền nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đánh giá về hiệu quả công tác phối hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giữa Công an tỉnh Sóc Trăng và Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Vương Quốc Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của 2 đơn vị. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử vào công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; qua đó, tăng cường đoàn kết, gắn bó để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hướng đến kỷ niệm 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2023), Công an tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, giai đoạn 2018 - 2023; tổng kết mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự” tại Khu công nghiệp An nghiệp vào ngày 11/8/2023. Qua đó, tặng Bằng khen, Giấy khen cho 15 tập thể, 25 cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2018 - 2023; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở cơ sở. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển sâu rộng, vững chắc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

TUYẾT NHUNG


liên kết web