TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

חזרה
Sở Nội vụ Sóc Trăng tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở
Ngày 17.2, Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là một trong những đơn vị được Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội Công đoàn cơ sở.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Qua đó, 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2023 đều thực hiện đạt và vượt.
Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động như công tác quy hoạch, đào tạo, nâng lương, các chế độ phúc lợi, duy trì và thực hiện tốt mô hình góp vốn xoay vòng. Vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, lụt bão, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với cơ quan tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và công chức viên chức, người lao động như thăm đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ, tặng quà sinh nhật, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm... trên 600 triệu đồng.


Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh - đã biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” vào chương trình công tác của Công đoàn cơ sở. Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Thường xuyên sâu sát, gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết thỏa đáng cho đoàn viên,... để Công đoàn thực sự là mái ấm của người lao động.


 

Đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức

giải đáp các thắc mắc tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau Đại hội.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Phạm Minh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn.
Sau Đại hội, lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, giải đáp các vấn đề xoay quanh về nội dung trang trí, khánh tiết, công tác xây dựng đề án nhân sự, xây dựng các báo cáo nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành,... để các Công đoàn cơ sở tiếp theo tổ chức Đại hội hiệu quả, tiết kiệm và thành công.

ANH KHOA


văn bản mới
liên kết web