TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM -> MÔ HÌNH, CÁCH LÀM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

חזרה
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan của huyện Cù Lao Dung
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công phải biết cách tuyên truyền”. Với chức năng là cơ quan tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước đến Nhân dân trên địa bàn huyện. Năm qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện đã nỗ lực không ngừng thực hiện nhiệm vụ và được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

              Nhằm góp phần xây dựng Cù Lao Dung ngày càng giàu mạnh, hòa chung với sự phát triển của các huyện và tỉnh nhà, trong năm qua công tác tuyền truyền cổ động trực quan ở huyện luôn được quan tâm và là mũi nhọn đạt hiệu quả cao phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và của huyện, công tác này đã thực sự đi vào đời sống xã hội. Huyện đã xác định công tác tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển trên mọi lĩnh vực, là thế mạnh của ngành Văn hóa góp phần vào sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ, thông qua công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thấy rõ được vị trí, vai trò giúp cho mọi người dân nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình trong việc chấp hành và thực hiện...

Tuyên truyền trực quan tại các cơ quan, đơn vị

                Công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Được các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức quan tâm và phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cho từng đơn vị có chức năng tổ chức tuyên truyền cổ động.

                 Dạng tĩnh gồm hệ thống pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền được bố trí hợp lý được coi như một loại "vũ khí thường trực" của công tác tuyên truyền cổ động. Dạng động là những hoạt động tuyên truyền mang tính thời vụ, thường xuyên bổ sung cho nhau tạo nên hiệu quả tuyên truyền vừa có chiều rộng và chiều sâu.

                Công tác tuyên truyền đã bám sát yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm để truyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân đã đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, các tuyến đường tuyên truyền cổ động, ở đây có hệ thống tuyên truyền gồm pa-nô, khẩu hiệu, cờ. Hoạt động tuyên truyền cổ động được phát huy cao trong những ngày lễ, tết, những ngày kỷ niệm... Liên hoan tuyên truyền lưu động được chọn để tham dự cấp tỉnh. Đây là hình thức tuyên truyền gần dân nhất tạo hiệu quả tổng hợp gồm những triển lãm nhỏ, văn nghệ cổ động, tranh ảnh trực quan; vừa tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong quần chúng, vừa tập hợp đông đảo nhân dân để tuyên truyền những nội dung theo yêu cầu đề ra. Thông qua tuyên truyền cổ động trực quan đã tăng cường, cụ thể hoá các chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện chương trình dễ hiểu đến nhân dân một cách nhanh và chính xác, từ đó cho thấy cán bộ lãnh đạo cơ sở cũng đã có nhận thức đúng và coi trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan.

Tham gia hội thi tuyên truyền lưu động

               Bên cạnh những thuận lợi thì công tác truyên truyền cổ động trực quan ở huyện cũng còn gặp những khó khăn như kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Để công tác tuyên truyền cổ động trực quan đạt chất lượng và hiệu quả cao và lâu dài, chúng ta cần có những giải pháp đồng bộ như sau:

                Thứ nhất, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong chiến lược phát triền kinh tế - xã hội; tiếp tục quán triệt các nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong tình hình mới, phải thực sự coi trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền;

                Thứ hai, nội dung phải sát với thực tiễn cuộc sống và quan trọng là kịp thời đối với chủ trương, đường lối của Đảng. Hình thức phải đa dạng, phong phú và sử dụng nhiều loại hình tuyên truyền để tránh gây nhàm chán cho công chúng, có chính sách khuyến khích thoả đáng về tinh thần và vật chất đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền, cộng tác viên tuyên truyền ở cơ sở, tập trung mọi nguồn lực đầu tư, đảm bảo ngân sách nhà nước cho công tác tuyên truyền trong chương trình mục tiêu quốc gia, huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác tuyên truyền; củng cố và hoàn thiện bộ máy làm công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đặc biệt là cán bộ tuyên truyền ở cơ sở, đảm bảo chất lượng của hệ thống tuyên truyền;

               Thứ ba, tiếp tục trang bị và đầu tư các phương tiện tuyên truyền cần thiết cho việc triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở, nắm bắt chủ trương thực hiện kịp thời và đúng những quy định. Có như vậy công tác tuyên truyền cổ động trực quan sẽ nâng cao được chất lượng và đạt được những yêu cầu đề ra trong tình hình mới.

              Có thể nói, tuy còn nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua cùng với các hình thức thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động tuyên truyền Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thanh huyện cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, là kênh thông tin hữu hiệu mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Kiều Thị Hồng Gấm - CĐCS Phòng VH & TT

 


Các tin liên quan Ngày đăng
Giải pháp hoàn nguyên cột lọc nước bằng muối ăn tại khu xử lý rác Trung tâm y tế TX Ngã Năm 23/12/2021
Hiệu quả từ việc cải cách hành chính trong lĩnh vực hộ tịch 25/11/2021
Mô hình “Giải việt dã cho người khiếm thị” 12/11/2021
Thủ lĩnh công đoàn năng động, tâm huyết 26/09/2021
Chị Đặng Thị Kim Trinh - tấm gương sáng trong Phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” 26/01/2021
Mô hình “Sức khỏe của bạn” mang nhiều lợi ích thiết thực đến với nữ đoàn viên, công nhân lao động 29/11/2019
Sáng kiến “Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công thương trên địa bàn huyện Cù Lao Dung” 29/11/2019
Sáng kiến “Thiết kế và xây dựng ứng dụng các phần mềm tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng” 29/11/2020
Sáng kiến “Trà Thanh đường Bảo An” 29/11/2020
Sáng kiến “Xây dựng ứng dụng giác kế hoạt động trên smartphone Android để dạy học thực hành toán” 29/11/2020
Mô hình “Vườn rau sạch” 29/11/2020
Sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động công đoàn tại Trường Tiểu học Liêu Tú C” 29/11/2020
Triển khai mô hình học tập trực tuyến ứng phó dịch bệnh Covid-19 29/11/2016
Mô hình "Túi bảo quản hữu ích" 29/11/2016
Một số kinh nghiệm tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng 29/11/2016
KẾT QUẢ MÔ HÌNH TUYÊN TUYỀN “ ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2016 09/05/2017
Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Phương Nam NHIỀU MÔ HÌNH HAY TRONG CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 01/05/2017
THẠNH TRỊ PHÁT HUY MÔ HÌNH NỮ CNVCLĐ LÀM KINH TẾ GIA ĐÌNH 01/05/2017
Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
liên kết web