XUÂN CANH TÝ 2020 XUÂN CANH TÝ 2020

חזרה
Vài nét về công tác chăm lo đời sống tại Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh
Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là 1 trong 3 chức năng của tổ chức Công đoàn, được quy định tại Luật Công đoàn năm 2012 .

         Đối với giáo dục, chăm lo đời sống không chỉ là chức năng mà còn là giải pháp để tác động đến đội ngũ nhà giáo, người lao động, tác động đến yếu tố nguồn nhân lực trong việc thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông. Để thực hiện tốt chức năng trên, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn ngành Giáo dục xác định: “Chăm lo thiết thực cho nhà giáo và lao động, phát triển lợi ích đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi đoàn viên, quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà công vụ cho cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) ở những nơi còn khó khăn; tập trung nâng cao hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện”. Năm qua, các cấp công đoàn trong ngành có nhiều việc làm cụ thể để thực hiện mục tiêu trên; bước đầu, đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như sau:

          Trong chức năng tham gia, kiểm tra – giám sát, các cấp công đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn trong việc triển khai thực hiện chế độ chính sách. Các chế độ về tiền lương, BHXH, BHYT được giải quyết đúng quy định, kịp thời; nhiều nhà giáo đủ điều kiện đã được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; môi trường làm việc của CBNGNLĐ tại các trường học, cơ sở giáo dục được cải thiện tốt hơn. Đến tháng 3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thanh toán xong chế độ cho CBNGNLĐ công tác tại vùng kinh tế - xã hội có điều kiện đặc biệt khó khăn (các đơn vị mới được phê duyệt bổ sung), số tiền 9.126.787.000 đồng. Các cấp công đoàn cũng luôn chủ động, tích cực trong việc thực hiện công tác chăm lo đời sống. Hầu hết CĐCS đều có xây dựng các loại quỹ phù hợp, phối hợp với chính quyền tín chấp cho CBNGNLĐ vay vốn Ngân hàng, tổ chức thăm hỏi trong các dịp lễ, Tết; khen thưởng, tặng quà cho con NGNLĐ vào dịp kết thúc năm học, ngày Quốc tế thiếu nhi; tổ chức cho NGNLĐ đi tham quan, nghỉ mát,… Công đoàn Ngành tiếp tục vận động gây quỹ “Mái ấm công đoàn”, vận động tham gia “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”, ký kết thỏa thuận hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên, các đơn vị tài trợ,… để chăm lo đời sống CBNGNLĐ. Trong năm 2019, Công đoàn Ngành đã đề xuất và được hỗ trợ cho 3 NGNLĐ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, số tiền 120 triệu đồng; tổ chức nhiệm thu và đưa vào sử dụng nhà công vụ giáo viên tại trường THCS và THPT Trần Đề, trị giá trên 500 triệu đồng (nguồn kinh phí do Công đoàn các trường Đại học hỗ trợ và nguồn vận động xã hội hóa); tổ chức thăm hỏi, trợ giúp 47 lượt nhà giáo, người lao động với số tiền trên 40 triệu đồng; tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác với Khách sạn Hoa Phượng Đỏ, Thành phố Vũng Tàu về chương trình phúc lợi cho CBNGNLĐ…

Cắt băng khánh thành nhà công vụ giáo viên tại Trường THCS và THPT Trần Đề

        Hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cũng được tổ chức thường xuyên. Năm qua, Công đoàn Ngành tổ chức thành công Hội thao lần thứ XII, có gần 600 CBNGNLĐ tham gia; phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm tổ chức giao lưu bóng chuyền với CĐGD thành phố Cần Thơ; tham gia Giải cầu lông khu vực đồng bằng Sông Cửu Long mở rộng, do CĐGD tỉnh Đồng Tháp tổ chức; tham gia Hội thao cán bộ công đoàn chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, do LĐLĐ tỉnh tổ chức,.... Các CĐCS cũng thường xuyên tổ chức hoạt động tham quan, giao lưu văn nghệ, thể thao, thu hút gần 4000 lượt CBNGNLĐ tham gia. Qua đó, giúp cho CBNGNLĐ được đi tham quan, nghỉ mát; có được sân chơi bổ ích, có điều kiện để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

        Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, các cấp công đoàn trong ngành hướng tối một số nhiệm vụ cụ thể sau:

        Một là, phát huy vai trò đại diện trong việc tham gia các hoạt động liên quan đến quyền,  lợi ích của CBNGNLĐ; cùng với chuyên môn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trong đó, cần làm tốt việc phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, giúp cho CBNGNLĐ nắm chắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo cơ chế để vận động nhà giáo học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, Luật Giáo dục năm 2019. Tiếp tục quan tâm đảm bảo các điều kiện làm việc cho nhà giáo; bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của CBNGNLĐ; xây dựng môi trường giáo dục “xanh-sạch-đẹp-thân thiện-sáng tạo”.

         Hai là, trong chức năng của mình, các CĐCS cần tiếp tục có những việc làm có hiệu quả, phù hợp để quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBNGNLĐ; trong đó, cần thường xuyên làm tốt việc tổ chức thăm hỏi, quan tâm đến CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao. Công đoàn Ngành tiếp tục vận động quỹ “Mái ấm công đoàn”; tham gia “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”, cuộc vận động “Quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” do CĐGD Việt Nam phát động; tiếp tục tìm kiếm và phát huy chương trình ưu đãi nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích cho CBNGNLĐ.
        Ba là, triển khai có hiệu quả Kế hoạch 103/KH-CĐN về “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” theo Quyết định số 1506/KH-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến tiêu chí môi trường nhà trường và phát triển cá nhân với những yêu cầu cụ thể như: Đảm bảo sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm lý cho CBNGNLĐ; tạo dựng môi trường công tác xanh sạch đẹp, thân thiện, cởi mở; mọi thành viên trong trường học được yêu thương, được tôn trọng, được hiểu, được có giá trị và được đảm bảo an toàn; mỗi nhà giáo, người lao động đều được phát triển tối đa tiềm năng của mình, tất cả cùng thay đổi và tiến bộ.

Ký kết thỏa thuận hợp tác

        Ngành Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là một trong chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết đề ra. Việc chăm lo tốt đời sống nhà giáo nói riêng, CBNGNLĐ trong ngành nói chung sẽ góp phần thứ đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; và qua đó, sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 29 của Đảng đề ra.

Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục