TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015 Năm 2016 phấn đấu đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện vươn lên (03/02/2016)
Năm vừa qua, cùng với nhân dân trong tỉnh, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Mỹ Tú tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng (nhiệm kỳ 2015- 2020). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và phối hợp giữa các ngành liên quan, sự nổ lực phấn đấu quyết tâm vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ và nhân dân trong huyện Mỹ Tú, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội huyện nhà đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kết quả rất đáng tự hào. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân từng bước được nâng lên

 Bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, kinh tế - xã hội nước ta có nhiều biến đổi ảnh hưởng đến việc làm, đời sống người lao động của cả nước nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng, trong đó có huyện Mỹ Tú, bên cạnh những mặt khó khăn  cũng có những thời cơ, thuận lợi đan xen. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước kinh tế nước ta cơ bản ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, lạm phát được đẩy lùi, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống CNVCLĐ và nhân dân tiếp tục được cải thiện; công tác xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả thiết thực; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị - xã hội ổn định. Trong các thành tựu quan trọng đó, có sự đóng góp to lớn của phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ huyện Mỹ Tú, cụ thể:  Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức CĐ, năm 2015 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho CNVCLĐ về hủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước ...., được 212 cuộc, có trên 2.324 lượt CNVCLĐ tham gia. Triển khai Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012 và Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2012 cho trên 1.700 CNVCLĐ tham gia. Bên cạnh đó, Công đoàn giáo dục tổ chức học chính trị hè năm 2015 cho cán bộ - giáo viên - công nhân viên (có 09 lớp với 1.554 cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham dự).
      Song song với việc triển khai và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2015. Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh” cho 153 công nhân viên chức lao động (đối tượng chưa là đảng viên), tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết huyện Đảng bộ cho trên 150 công nhân viên chức lao động (đối tượng chưa là đảng viên). Các Công đoàn cơ sở triển khai các phong trào có trên 95% đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Từ việc đăng ký học tập đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, CNVCLĐ.
      Trên cơ sở thực hiện 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh và 04 Kế hoạch thực hiện 04 Chương trình của Tổng Liên đoàn. Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng Chương trình thực hiện theo từng nội dung gồm: Kế hoạch “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả TƯLĐTT”, Kế hoạch “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018”, Kế hoạch “ Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” và 02 Nghị quyết chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh về “Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”, “Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động”, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện xây dựng Chương trình, Kế hoạch tổ chức triển khai trong Ban Chấp hành và đến tận Công đoàn cơ sở để quán triệt thực hiện.
      Dựa trên các nội dung Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ huyện, các Công đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng công nhân” nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang ngày Quốc tế Lao động 01/5 và ghi nhận những cống hiến to lớn của giai cấp công nhân Quốc tế trong phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới vì hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội; quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; nhấn mạnh vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Từ đó, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp nghiệp được 63 cuộc và có trên 1.570 lượt người tham gia.
      Cùng với việc tuyên truyền giáo dục nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới… Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Phòng Văn hóa Thông Tin và các Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội thể dục thể thao, hội thao cán bộ CNVCLĐ, các giải bóng đá, bóng chuyền thu hút trên 500 đoàn viên tham gia, kinh phí tổ chức trên 68.000.000 đồng.
     Nội dung các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”; “thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” được đẩy mạnh trong công nhân viên chức lao động huyện nhà.
      Đối với phong trào thi đua liên kết phục vụ CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngoài việc ký kết quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động huyện và Phòng NN&PTNT huyện, Công đoàn cơ sở Phòng NN&PTNT có 03 đề tài ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp bước đầu được đánh giá có hiệu quả tốt. Bên cạnh đó Công đoàn cơ sở Phòng NN&PTNT đã mở 73 lớp tập huấn kỹ thuật có trên 2.190 người dự. Riêng Công đoàn giáo dục đã đánh giá và nghiệm thu 1.224 sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy.    
      Về tham gia “Xây dựng nông thôn mới” CĐCS đã vận động các gia đình cán bộ, CNVCLĐ đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí “Nông thôn mới’. Các Công đoàn cơ sở còn tham gia cấp phát 3.275 bộ tài liệu tuyên truyền liên quan đến nông thôn mới và có nhiều đơn vị đạt 13 tiêu chí trở lên và có 1 xã đạt “ Nông thôn mới”, 1 xã đang đề nghị công nhận. Qua các phong trào thi đua, đã có nhiều công trình sản phẩm được hoàn thành; nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn; thông qua phong trào thi đua yêu nước xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua các cấp, những điển hình tiên tiến được Nhà nước và các cấp công đoàn khen thưởng. Đó là những tấm gương tiêu biểu của truyền thống yêu nước và cách mạng của CNVCLĐ, là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa muôn màu của phong trào thi đua yêu nước.
      Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Tú còn làm tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động như: Phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ liên quan đến CNVCLĐ như ký kết hợp đồng lao động, mua BHXH, BHYT cho người lao động. Nhân dịp tết Nguyên đán năm 2015, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thăm viếng và tặng 10 phần quà trị giá 3.000.000đ cho 10 gia đình cán bộ nguyên là Chủ tịch, cán bộ lãnh đạo huyện các khóa trước đã nghỉ hưu, nghỉ chính sách. Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh trao 15 phần quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn số tiền 4.500.000đ và xây dựng mới 08 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, kinh phí 180.000.000đồng. 
      Có thể có thể thấy rằng, trong năm 2015 Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Tú đã tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm như  tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Công tác tuyên truyền giáo dục có sự tập trung tuyên truyền bám sát những sự kiện trọng đại của đất nước, những sự kiện có ý nghĩa lịch sử… đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong CNVCLĐ. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đã góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, sự nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, vượt khó của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nhà. Các hoạt động VHVN - TDTT đã tạo được sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi trong CNVCLĐ. Việc chăm lo tốt đời sống cho CNVCLĐ thể hiện rõ nét nhất là việc vận động thu quỹ “Mái ấm công đoàn” và xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ thật sự khó khăn về nhà ở mang lại hiệu quả thiết thực đáng ghi nhận. Hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả hơn vì công tác kiểm tra được thực hiện tốt.
Với những thành tích vừa nêu trên, trong thời gian tới các CĐCS trực thuộc cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ huyện nhà để góp phần rút ngắn tiến trình CNH, HĐH đất nước. Năm 2016, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Tú sẽ tích cực vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy những kết quả đạt được để không ngừng phấn đấu đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ huyện từng bước vươn lên./.

                                                                                                                     Nguyễn Thành Nghiêm
                                                                                                              Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Tú