TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CĐCS CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT SÓC TRĂNG
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng là loại hình doanh nghiệp 100% vốn của Nhà nước, thực hiện chức năng kinh doanh vé Xổ số kiến thiết để huy động tiền nhàn rỗi trong nhân dân; mục đích hoạt động “Ích nước, lợi nhà”, toàn bộ nguồn thu từ Xổ số kiến thiết được tập trung vào ngân sách tỉnh, chủ yếu đầu tư xây dựng phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, các công trình phúc lợi trọng điểm tại tỉnh nhà để nhân dân cùng thụ hưởng.

     Cùng với sự phát triển của Công ty, Công đoàn Công ty đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ của mình trong doanh nghiệp, góp phần đáng kể cùng với lãnh đạo Công ty, xây dựng môi trường lao động hài hòa, gắn bó, trách nhiệm và an toàn, đã tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty; từ đó, đời sống của người lao động luôn ổn định và ngày được nâng cao, an tâm trong công tác.

Đồng chí Lâm Long - Chủ tịch CĐCS Công ty phát biểu 
tại Hội nghị Người lao động

     Với những kết quả trên, CĐCS Công ty, rút ra một số kinh nghiệm cơ bản trong thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động như sau:
     Ban Chấp hành CĐCS phải xác định được vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong Công ty, nhất là xác định chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động là chức năng quan trọng và chủ yếu để định hướng hoạt động; trong hoạt động, Ban Chấp hành Công đoàn phải thật sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động. Từng cán bộ công đoàn phải có bản lĩnh, có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải kịp thời cập nhật, nắm vững các quy định của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích, trách nhiệm của người lao động và của Công ty. Đồng thời, phải nhận thức đúng đắn mối quan hệ lợi ích của Công ty gắn liền với lợi ích của người lao động, nếu Công ty hoạt động có hiệu quả, ổn định, phát triển thì lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn phải được đảm bảo và ngược lại; vì vậy, Công đoàn cần phải tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản:
     - Công đoàn vận động đoàn viên, người lao động xây dựng Công ty phát triển vững mạnh: Công đoàn phải tích cực tham gia với người sử dụng lao động tổ chức phát động các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, công nhân lao động xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh hằng năm, dài hạn và tham gia thực hiện thắng lợi kế hoạch, phương án kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp; giới thiệu và tham gia quy hoạch và đào tạo đội ngũ người lao động đảm bảo về phẩm chất đạo đức, vững về nghiệp vụ chuyên môn, năng động, sáng tạo, trách nhiệm; tham gia bố trí lao động hợp lý, để ổn định, nâng cao nguồn nhân lực và bảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ tại Công ty.
     - Công đoàn phải phối hợp chặt chẽ và giữ mối quan hệ hài hòa với người sử dụng lao động:
     Sự phối hợp chặt chẽ, thể hiện thông qua Công đoàn đại diện người lao động tham gia xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy chế thi đua - khen thưởng, quy chế quản lý, phân phối tiền lương… thương lượng, thỏa thuận ký thỏa ước lao động tập thể; Công đoàn phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung có liên quan quyền và lợi ích của người lao động được pháp luật quy định, đồng thời nghiên cứu, xem xét điều kiện thực tế của Công ty mà thỏa thuận các nội dung có lợi cho người lao động so với pháp luật quy định đưa vào thỏa ước lao động tập thể để thương lượng, ký kết với lãnh đạo Công ty.
     Công đoàn đại diện người lao động, ký kết các quy chế phối hợp, tham gia phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, CĐCS phải vận động đoàn viên, công nhân lao động đồng hành, chia sẻ với Công ty, xem Công ty là ngôi nhà thứ hai của mỗi đoàn viên, người lao động nhất là CĐCS không nên đòi hỏi quyền lợi cho người lao động mà pháp luật không quy định, tuy hợp lý nhưng khả năng doanh nghiệp không thực hiện được hoặc thực hiện ảnh hưởng đến doanh nghiệp thì không có kết quả, vì vậy, trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Công đoàn phải xem xét kỹ lưỡng các nội dung; nếu hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của doanh nghiệp mới đưa ra thương lượng, đối thoại; nếu các nội dung chỉ có lợi một bên người lao động, bên doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì Công đoàn có trách nhiệm giải thích, tuyên truyền cho người lao động hiểu, không đưa ra đối thoại.

Ban Giám đốc tặng hoa và quà cho nữ cán bộ, công nhân viên Công ty

     - Công đoàn phải thực hiện tốt công tác truyên truyền, vận động, giáo dục người lao động:
    Ngoài việc tổ chức truyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của doanh nghiệp… còn phải quan tâm giáo dục người lao động về ý thức trách nhiệm, biết chia sẻ với doanh nghiệp khi gặp khó khăn, chung tay cùng với người sử dụng lao động tìm giải pháp để tháo gỡ.
     Vận động, giáo dục người lao động nhận thức đúng đắn về lợi ích, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động tham gia, thực hiện tích cực phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.
     Từ những kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS trong thời gian qua, CĐCS Công ty luôn được Chi ủy tín nhiệm, quan tâm, đặc biệt được người sử dụng lao động luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động, nhiều năm CĐCS được LĐLĐ tỉnh công nhận “Vững mạnh”, và được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân

Lâm Long