TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
LĐLĐ thành phố Sóc Trăng Hội nghị tập huấn phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2016
Được sự hỗ trợ kinh phí của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016 theo Quyết định 377/QĐ-UBND;

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ, ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai thực hiện kinh phí Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2016. Ngày 28/12/2016 Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị tập huấn quy trình, tiêu chuẩn, bảng chấm điểm, triển khai bảng điểm “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và Quy chế phối hợp thực hiện giữa Thủ trưởng (Giám đốc) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
     Đến dự hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ thành phố Sóc Trăng và Phòng văn hóa thành phố cùng với 276 đại biểu là lãnh đạo Cơ quan, Đon vị, Doanh nghiệp; đơn vị Quân sự; Bộ đội Biên phòng; Cơ quan trực thuộc trung ương đóng trên địa bàn thành phố.
     Qua hội nghị tập huấn các đơn vị về tổ chức thực hiện tốt phong trào “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”  tại đơn vị.

 

Văn Nhanh