TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên Hội nghị tập huấn phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2016
Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐUBND, ngày 29/9/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Tiêu chuẩn xây dựng và Bảng chấm điểm “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

   

 Được sự hỗ trợ kinh phí của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016 theo Quyết định 377/QĐ-UBND; Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ, ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai thực hiện kinh phí Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2016. Ngày 20/12/2016 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên đã tổ chức lớp tập huấn quy trình, tiêu chuẩn, bảng chấm điểm, triển khai bảng điểm “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và Quy chế phối hợp thực hiện giữa Thủ trưởng (Giám đốc) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với BCH CĐCS cho 147 đại biểu là Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên.
     Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Dũng Kiệt, UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo LĐLĐ huyện Mỹ Xuyên. 
    Qua tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện trình tự, thủ tục xét, chấm điểm “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giúp các đại biểu cán bộ công đoàn phối hợp cùng thủ trưởng (Giám đốc) các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt phong trào “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”  tại đơn vị.

Văn Nhanh