TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Khảo sát về số con mong muốn của người dân

        Thực hiện Công văn số 216/LĐLĐ, ngày 16/9/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp tuyên truyền tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân.

        Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ đường link như sau:

  Để tham gia khảo sát mọi người vào đường link dưới đây: http://www.cpcs.vn/?act=khaosat

        Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 25/8 đến ngày 25/10/2019

Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

Tập tin đính kèm