TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Kết quả 01 năm Thực hiện đề án sắp xếp, tinh giảm bộ máy Công đoàn ngành tại tỉnh Sóc Trăng
Thực hiện Công văn số 2684/BTCTW, ngày 10/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ, ngày 12/5/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn Giáo dục cấp huyện; Công văn số 698-CV/BTCTU, ngày 28/6/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc cho ý kiến giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện

     Xuất phát từ tình hình thực tế hoạt động công đoàn ngành tại địa phương, nhằm sắp xếp lại bộ máy tổ chức của các cấp công đoàn trong tỉnh theo hướng tinh gọn, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đảm bảo tập trung sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong hệ thống tổ chức Công đoàn tỉnh. 
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng Đề án số 03/ĐA-LĐLĐ, ngày 06/6/2017 về việc giải thể Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, 11 Công đoàn Giáo dục huyện (TX,TP). Sau thời gian chuẩn bị và triển khai thực hiện đến tháng 9/2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành quyết định tổ chức bàn giao 11/11 Công đoàn giáo dục cấp huyện (TX,TP), chuyển 537 CĐCS trường học, với 16.514 đoàn viên về trực thuộc LĐLĐ huyện (TX,TP) trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động. Chuyển 16 CĐCS, với 575 đoàn viên về trực thuộc Công đoàn Viên chức và LĐLĐ tỉnh quản lý.

Triển khai Quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục huyện (TX,TP)

     Sau 01 năm sắp xếp, nhìn chung hoạt động của CĐCS theo chiều hướng phát triển tốt, vì bên cạnh việc giải thể Công đoàn Giáo dục huyện (TX,TP), LĐLĐ tỉnh chỉ đạo LĐLĐ huyện (TX,TP) cơ cấu đồng chí Phó Phòng Giáo dục vào ủy viên Thường vụ LĐLĐ huyện (TX,TP), Thanh tra (chuyên viên) Phòng Giáo dục huyện (TX,TP) cơ cấu vào ủy viên Ủy ban Kiểm tra; hướng dẫn xây dựng quy chế phối hợp giữa LĐLĐ huyện (TX,TP) với Công đoàn Giáo dục tỉnh; với Phòng Giáo dục cùng cấp giúp cho việc chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện đi vào nề nếp, tránh chồng chéo. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện còn một số khó khăn đó là: trong công tác phối hợp và tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng vì chưa có kinh nghiệm; số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách ít, nhưng phải quản lý trực tiếp nhiều CĐCS; địa điểm sinh hoạt, hội nghị tập huấn… không có, do đó ảnh hưởng đến hoạt động.
     Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, các cấp công đoàn đã nỗ lực phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động các CĐCS, tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đây là kết quả phấn khởi bước đầu trong quá trình chỉ đạo, sắp xếp, tinh giảm bộ máy công đoàn của tỉnh, hiệu quả đó được chứng minh thông qua một số hoạt động như: thông tin báo cáo hai chiều giữa CĐCS và LĐLĐ huyện (TX,TP) được kịp thời, chính xác và đảm bảo thời gian; việc chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đến CĐCS kịp thời, không qua trung gian; phong trào thi đua, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao do LĐLĐ huyện tổ chức được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hoạt động công đoàn, nhất là hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thông qua các buổi sinh hoạt giao lưu, hội nghị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao doa LĐLĐ huyện (TX,TP) tổ chức đã tạo điều kiện cho CĐCS trường học có dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm với các CĐCS ở nhiều loại hình khác nhau trong địa bàn huyện. Đặc biệt, việc sắp xếp lại Công đoàn ngành còn giảm số lượng cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (kiêm nhiệm), nhất là giảm kinh phí chi cho hoạt động, chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn một năm khoảng 1,09 tỷ đồng.
     Với những kết quả trên, tin tưởng rằng chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW và chỉ đạo của Tỉnh ủy sẽ được các cấp Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nghiêm túc thực hiện, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% biên chế theo đúng kế hoạch đã đề ra 

Lương Văn Hòa