TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Công tác giám sát việc thực hiện Pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH, An toàn vệ sinh lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 28/KHPH.LĐLĐ-UBMTTQ-SLĐTB&XH-BHXH, SYT ngày 11/6/2019 giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ), Sở Lao động Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH), Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội tỉnh (BHXH) về giám sát việc thực hiện Pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH, An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2019.
      Ngày 04/7/2019 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 154/QĐ-LĐLĐ thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH, ATVSLĐ, ATVSTP và chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2019, giám sát 14 đơn vị, doanh nghiệp.
      Công tác chuẩn bị của Đoàn giám sát khá chu đáo từ việc xây dựng, triển khai Kế hoạch giám sát đến các đơn vị, doanh nghiệp kịp thời, nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên. Các thành viên Đoàn giám sát chuẩn bị tốt, tập trung nghiên cứu từng lĩnh vực mình phụ trách, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ. Đa số các đơn vị, DN đều hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn giám sát làm việc: chuẩn bị tương đối tốt việc xây dựng báo cáo, cử thành phần tham dự đúng quy định (đại diện BGĐ), cung cấp hồ sơ, tài liệu và trả lời các nội dung có liên quan do Đoàn giám sát đặt ra. 
      Kết quả giám sát việc thực hiện Pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH, An toàn vệ sinh lao động, An toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động:
      Các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật như: thực hiện ký HĐLĐ cho người lao động; có xây dựng thang lương, bảng lương, áp dụng mức lương tối thiểu vùng không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định, có ký kết TƯLĐTT, có xây dựng các loại Quy chế (Quy chế dân chủ, Quy chế đối thoại, Quy chế hội nghị người lao động) và có tổ chức hội nghị người lao động, công khai cho NLĐ biết; có tổ chức tập huấn và trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ; có thành lập Công đoàn cơ sở; thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động: bố trí nơi làm việc, sắp xếp thời gian cho cán bộ Công đoàn hội họp, tập huấn, tạo điều kiện để công đoàn tổ chức và tham gia các phong trào, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động…Có tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho NLĐ; giải quyết kịp thời các chế độ cho NLĐ; có tổ chức khám sức khỏe và xác nhận kiến thức cho người chế biến, tổ chức giám sát kiểm tra bếp ăn tập thể, căn tin; tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ (từ 10.000đ - 25.000đ/người/ngày), tổ chức lưu mẫu thức ăn hàng ngày, khu vực phục vụ ăn được vệ sinh sạch sẽ.
Đoàn giám sát làm việc tại Trường Phổ thông Dân lập Bồi Thanh
 
      Song song, vẫn còn một vài đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chưa tốt: Ký HĐLĐ chưa đúng mẫu, chưa đúng nội dung theo quy định; chưa gửi và đăng ký thang, bảng lương, nội quy lao động và TƯLĐTT với cơ quan quản lý lao động; không thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định tại Điều 26 Luật Công đoàn năm 2012; Một số DN chưa xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, chưa thành lập Hội đồng ATVSLĐ cơ sở (theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP), chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cho người lao động theo quy định; chưa có tổ chức kiểm thực 3 bước theo quy định, chưa có xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp chế biến, mẫu lưu không có thông tin kèm theo...
       Nhận xét, đánh giá của Đoàn được trao đổi, bàn bạc thống nhất trong đoàn, nên nội dung khá đầy đủ, chính xác, khách quan, thuyết phục được lãnh đạo DN tự giác tiếp thu và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
 
Thu Thủy – Phó Trưởng Ban CS – PL

văn bản mới
liên kết web