TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính Trị
Thực hiện Kế hoạch số 30/KHPH ngày 18/9/2018 của LĐLĐ, Ủy ban MTTQ, Sở LĐTB&XH, BHXH tỉnh Sóc Trăng về giám sát việc thực hiện Pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH, An toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2018.
      Ngày 10/10/2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 254/QĐ-LĐLĐ thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH, An toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động năm 2018, giám sát 08 đơn vị (Cty TNHH Hoàng Tuấn, Cty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, Cty TNHH Vĩnh Thuận, Cty TNHH MTV Thủy sản Ngọc Điệp, Cty Cổ phần phân bón Bioway Hitech, Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường TH&THCS Dục Anh, Trường TH&PHPT iSchool). 
      Công tác chuẩn bị của Đoàn giám sát khá chu đáo từ việc xây dựng, triển khai Kế hoạch giám sát đến các đơn vị, doanh nghiệp kịp thời, nội dung cụ thể; phân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên. Các thành viên Đoàn giám sát tập trung nghiên cứu từng lĩnh vực mình phụ trách, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ. 
Đoàn giám sát làm việc tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
 
      Kết quả giám sát việc thực hiện Pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH, An toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động:
      Đa số các đơn vị, doanh nghiệp đều hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn giám sát làm việc: Chuẩn bị tương đối tốt việc xây dựng báo cáo, cử thành phần tham dự đúng quy định (đại diện BGĐ), cung cấp hồ sơ, tài liệu và trả lời các nội dung có liên quan do Đoàn giám sát đặt ra. Nhìn chung các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định như:
      - Về thực hiện Bộ Luật Lao động: Có ký HĐLĐ cho người lao động; có xây dựng thang lương, bảng lương, áp dụng mức lương tối thiểu không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định, có ký kết TƯLĐTT, có xây dựng các loại Quy chế: Quy chế dân chủ, Quy chế đối thoại, Quy chế hội nghị người lao động và có tổ chức hội nghị người lao động, công khai cho NLĐ biết.
      - Về thực hiện Luật Công đoàn: Đơn vị, doanh nghiệp có thành lập Công đoàn cơ sở; thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động như: Bố trí nơi làm việc, sắp xếp thời gian cho cán bộ Công đoàn hội họp, tập huấn, hỗ trợ kinh phí để Công đoàn tổ chức và tham gia các phong trào, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động…
      - Về thực hiện Luật BHXH: Có tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho NLĐ; giải quyết kịp thời các chế độ cho NLĐ.
      - Về ATVSLĐ: Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các bước, quy trình công tác PCCN: Thành lập đội PCCC, có giấy chứng nhận tập huấn kiến thức PCCC cho các thành viên; Kế hoạch, phương án PCCC được cơ quan chức năng thẩm định; tự kiểm tra về công tác PCCC và báo cáo định kỳ được thực hiện thường xuyên. Trang cấp phương tiên bảo vệ cá nhân đầy đủ cho NLĐ, phòng thực hành thí nghiệm có niêm yết nội quy, quy trình sử dụng hóa chất, thiết bị điện an toàn, có tập huấn cho cán bộ phụ trách; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, trả phụ cấp cho người lao động làm công việc độc hại.
      - Về ATVSTP và bữa ăn ca: Có tổ chức khám sức khỏe và xác nhận kiến thức cho người chế biến, có tổ chức giám sát kiểm tra bếp ăn tập thể, căn tin; tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ (từ 10.000đ - 33.000đ/ người/ ngày), có tổ chức lưu mẫu thức ăn hàng ngày, khu vực phục vụ ăn được vệ sinh sạch sẽ.
      Song song, vẫn còn một vài đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chưa tốt: Ký HĐLĐ đối với đối tượng làm việc thường xuyên chưa đúng quy định; chưa gửi và đăng ký thang, bảng lương, nội quy lao động và TƯLĐTT với cơ quan quản lý lao động; HĐLĐ của người cao tuổi chưa đúng Bộ Luật Lao động quy định (điều 166, 167 BLLĐ); Một số DN chưa xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, chưa thành lập Hội đồng ATVSLĐ cơ sở (theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP), chưa niêm yết quy trình vận hành máy thiết bị an toàn tại nơi làm việc, chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe của người lao động theo quy định; Về ATVSTP: chưa có tổ chức kiểm thực 3 bước theo quy định, chưa có xác nhận kiến thức ATTP cho người trực tiếp chế biến, mẫu lưu thức ăn không có thông tin kèm theo, thời gian lưu mẫu không đủ 24 giờ theo Quyết định số 1246/QĐ- BYT của Bộ Y tế, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, không có lưu hồ sơ về công tác tự kiểm tra, giám sát, không có bảng cam kết đảm bảo ATVSTP đối với bếp ăn.
      Nhận xét, đánh giá của Đoàn được trao đổi, bàn bạc thống nhất trong đoàn, nên nội dung khá đầy đủ, chính xác, khách quan, thuyết phục được lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tự giác tiếp thu và hứa khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
                                                                      Thu Thủy 
                                                          Phó Trưởng Ban CS – PL