TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Công đoàn giáo dục thị xã Ngã Năm phát động phong trào thi đua nâng cao sáng kiến, kinh nghiệm trong giảng dạy (03/02/2016)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”… Xuất phát từ quan điểm trên, đồng thời nhằm triển khai các phong trào thi đua theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Công đoàn, thời gian qua, Công đoàn Giáo dục thị xã Ngã Năm luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, viên chức, lao động; gắn với mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và được đông đảo cán bộ, đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng, tiêu biểu nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”.

Hội Nghị sơ kết nữa nhiệm kỳ và phát động
phong trào thi đua nâng cao sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy
     
      Để phong trào được triển khai sâu rộng, hiệu quả, hàng năm ngay từ đầu  năm học, BCH Công đoàn Giáo dục thị xã Ngã Năm đã phối hợp với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, giáo viên; gắn việc thực hiện phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm với những phong trào, cuộc vận động chung của toàn ngành như: Thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chỉ đạo các CĐCS trường học phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên; cụ thể hóa các nội dung thi đua thông qua hoạt động hội giảng, thi thiết kế đồ dùng và sử dụng có hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường, cấp thị xã nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường.
     Các phong trào thi đua thực sự đi vào chiều sâu, gắn lợi ích của cá nhân với tập thể, tạo sự chuyển biến tốt về nhận thức trong đoàn viên, công chức, lao động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, thúc đẩy nhanh và có hiệu quả công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đoàn viên, công chức, lao động, Lãnh đạo cơ quan xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm đối với cá nhân và tập thể trong đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hay, ý tưởng sáng tạo để học tập, rút kinh nghiệm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
     Một trong những bài học kinh nghiệm tổ chức thành công phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm là cần chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua lao động sáng tạo và tăng cường thực hiện các giải pháp gắn phong trào thi đua với quyền lợi vật chất, tạo động lực để duy trì phong trào. 
Xây dựng quy chế động viên khuyến khích người lao động mạnh dạn đưa ra các ý tưởng, tìm tòi các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác. Dù là đề tài sáng kiến lớn hay nhỏ, đã được đưa vào áp dụng hay chưa được công nhận, dù người đề xuất là giáo viên chưa có kinh nghiệm hay đã có kinh nghiệm đều xứng đáng được tôn trọng và khuyến khích. 
     Có được một số kết quả nêu trên là do CĐ Giáo dục thị xã luôn quan tâm thực hiện phong trào thi đua yêu nước và vận động đoàn viên, công chức, lao động cùng thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình. Điều kiện của đơn vị, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm, đơn vị đều, tiến hành phát động, đăng ký thi đua, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua của đơn vị luôn được đặt dưới sự lãnh, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.
     Từ nhận thức đúng đắn về phong trào thi đua không phải là mệnh lệnh, không thể bắt buộc về mặt tư tưởng mà phải là sự tự giác, sự điều hoà tâm lý, tạo nên sự hưng phấn tinh thần của từng đoàn viên, có trách nhiệm với tập thể, cùng tập thể đoàn kết, thống nhất tạo thành sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện và tham gia hoạt động phong trào.

Khen thưởng nhân Hội nghị điển hình tiên tiến

     Để tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, công chức thực hiện tốt công tác thi đua, trong thời gian tới các CĐCS cần phối hợp tốt với chính quyền trong việc  thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, đây cũng là yếu tố giúp người lao động có thêm tri thức, tự tin, say mê với nghề nghiệp, sáng tạo trong công việc và cũng chính là nền tảng của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong thời gian tới.
     Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới Công đoàn Giáo dục thị xã Ngã Năm kêu gọi đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trong toàn ngành đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra./.

                                                                                                      Lâm Văn Tùng
                                                                                                 Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ngã Năm