TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
10 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÔNG ĐOÀN TỈNH SÓC TRĂNG, NHIỆM KỲ 2013 – 2018

          5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Sóc Trăng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, ban ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Công đoàn, của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngày càng lớn mạnh, thể hiện qua các hoạt động nổi bật sau:

   1. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ:

  Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ là hoạt động thường xuyên của tổ chức Công đoàn các cấp thông qua các Chương trình “Chung tay góp tết với CNLĐ nghèo”, “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” hằng năm, đây là cao điểm về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể: nhiệm kỳ qua Công đoàn các cấp đã phối hợp vận động 167.940 phần quà, trị giá 65,1 tỷ đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Tháng Công nhân 2017

  Bên cạnh đó, còn trao 774 suất học bổng, 569.000 quyển tập; xây mới và sửa chữa 414 căn “Mái ấm Công đoàn”, trị giá gần 12 tỷ đồng; phối hợp khám bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn phí... cho CNLĐ, trao 1.500 cặp kiếng; 533 cặp và dụng cụ học tập, 20 xe đạp, 1.000 cặp phao cho học sinh con đoàn viên công đoàn nghèo, khó khăn trị giá trên 1,153 tỷ đồng.

Thăm, tặng quà cho CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo

  Văn hóa, văn nghệ và thể thao cũng được các cấp công đoàn quan tâm, vì đây là nhu cầu cần thiết để vui chơi, giải trí lành mạnh cho CNLĐ sau những giờ làm việc, nhằm tái tạo sức lao động và tăng cường khả năng sáng tạo của CNVCLĐ.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng

  Hằng năm, các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ; Hội thao CNVCLĐ được tổ chức 2 năm/1 lần; hội thi; họp mặt... thu hút hàng nghìn đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Hội thao CNVCLĐ

  2. Phát triển đoàn viên - Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:

  Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và phát triển đoàn viên góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Chính vì vậy, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-LĐLĐ, ngày 10/12/2013 thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành công văn chỉ đạo việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thành lập tổ chức Công đoàn ở các doanh nghiệp trong tỉnh. Để thực hiện đạt chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong nhiệm kỳ bằng nhiều hình thức, biện pháp, sát với tình hình thực tế, nhất là chỉ đạo, hướng dẫn thành lập CĐCS theo khoản 1, Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để người lao động thấy rõ hơn quyền lợi khác biệt khi gia nhập tổ chức Công đoàn cũng như việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tạo sức hút và nâng cao vị thế của Công đoàn.

Thành lập Công đoàn cơ sở

  Tính đến 31/12/2017, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu thành lập 156 CĐCS-NĐ, đạt 208% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ. Nâng tổng số CĐCS LĐLĐ tỉnh đang quản lý là 1.243 CĐCS (tăng 49 CĐCS so với nhiệm kỳ trước); phát triển được 11.861 đoàn viên, đạt 126,83% chỉ tiêu Nghị quyết. Nâng tổng số đoàn viên của tỉnh lên 56.066 người (tăng 11.861 đoàn viên so với nhiệm kỳ trước).

  3. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức Công đoàn gắn với phân cấp, tự chủ về tài chính:

 Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ về việc sắp xếp lại Công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện.

Triển khai quyết định giải thể Công đoàn ngành NN&PTNN

 Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Đề án số 01/ĐA-LĐLĐ, ngày 11/4/2017 về việc giải thể Công đoàn Ngành NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng và đề án số 03/ĐA-LĐLĐ, ngày 06/6/2017 về việc giải thể 11 Công đoàn Giáo dục huyện (TX,TP) được Ban Tổ chức Tỉnh ủy chấp thuận, đến nay đã triển khai chuyển giao. Bên cạnh đó năm 2015, Ban Thường Vụ LĐLĐ tỉnh thực hiện Quyết định số 270/QĐ-TLĐ, ngày 07/03/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam đã phân cấp tài chính công đoàn cho 15 Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, qua phân cấp các đơn vị thực hiện tốt việc kinh phí và đoàn phí công đoàn hàng năm thu vượt từ 3 đến 5% kế hoạch, đồng thời khắc phục việc nộp kinh phí công đoàn theo quý, thu đoàn phí chưa đúng quy định và cấp kinh phí cho CĐCS kịp thời; nâng cao tỷ lệ quyết toán của cho CĐCS hàng năm đạt từ 97% đến 98%.

 4. Gắn kết hạnh phúc cho đoàn viên:

 Lễ cưới tập thể là một mô hình mới do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng tổ chức hàng năm (từ năm 2015 đến nay) đã gắn kết hạnh phúc cho 56 cặp đôi là đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Lễ cưới tập thể năm 2018

 Với nhiều hoạt động được diễn ra như: tập huấn kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản; trao nhà “Mái ấm Công đoàn”, nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ mặt bằng tổ chức lễ cưới; xe hoa, áo cưới; chụp ảnh, hoa cưới, trang điểm. Ngân hàng Sacombank, Vietcombank Sóc Trăng tặng thẻ ATM; Viettel và Vinaphone Sóc Trăng tặng mỗi cặp đôi 02 chiếc điện thoại di động và sim.

Diễu hành xe hoa của các cặp đôi

 Ngoài ra, các cặp đôi được tham gia chuyến tham quan, du lịch với chủ đề “Hành trình trái tim” tại tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua 4 năm, Lễ cưới tập thể cho đoàn viên, CNVCLĐ được tổ chức với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, hầu hết từ nguồn vận động.

 5. Nhiều chương trình phúc lợi đến với đoàn viên Công đoàn:

 Nhằm tạo sự khác biệt về lợi ích cho đoàn viên Công đoàn (so với người lao động chưa phải là đoàn viên). Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết với các doanh nghiệp nhiều chương trình phúc lợi mang nhiều lợi ích cho đoàn viên Công đoàn trên cả nước. LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Các khu công nghiệp đã ký kết 05 bản thỏa thuận hợp tác mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Trung tâm sinh hoạt văn hóa - thể thao CNVCLĐ tỉnh và Nhà khách Công thực hiện việc giảm giá 5% - 20% đối với đoàn viên công đoàn khi sử dụng các dịch vụ và xuất trình thẻ đoàn viên Công đoàn, từ những lợi ích mà Công đoàn các cấp đem lại đã tạo sức hút với người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn, giúp cho đoàn viên an tâm công tác, lao động sản xuất nâng cao năng suất lao động, tạo sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp.

Lễ trao nhà "Mái ấm Công đoàn Tân Huê Viên"

 6. Triển khai bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam:

 Thực hiện Quyết định số 1257/QĐ-TLĐ, ngày 14/7/2017 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam, “Quy định màu sơn trụ sở cơ quan, đơn vị, các thiết chế khác thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam và màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam”, Công văn 408/TLĐ, ngày 21/3/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hướng dẫn sử dụng nhạc nghi lễ Công đoàn, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thống nhất lựa chọn bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” là bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

           

Bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam

 LĐLĐ tỉnh đã ban hành công văn triển khai thực hiện bộ nhận diện đến các cấp công đoàn trực thuộc bao gồm: màu sơn trụ sở, cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các thiết chế Công đoàn Việt Nam là màu vàng nhạt; màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam là màu xanh lam. Quy định cán bộ, đoàn viên Công đoàn từ tỉnh đến Công đoàn cơ sở thực hiện đồng phục trong ngày làm việc (thứ 2 và thứ 6); bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” được sử dụng vào nghi lễ chào cờ của Đại hội Công đoàn các cấp và các dịp sự kiện quan trọng của tổ chức Công đoàn.

 7. “Mái ấm Công đoàn” góp phần giải quyết nỗi trăn trở cho đoàn viên:

 Nhiệm kỳ qua, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ đóng góp vào quỹ “Mái ấm Công đoàn” gần 12 tỷ đồng, từ nguồn quỹ trên, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 414 căn, đạt 165,5% chỉ tiêu Nghị quyết, những mái ấm từ tổ chức Công đoàn tỉnh đã góp phần giải quyết bức xúc nhu cầu về nhà ở của đoàn viên CNVCLĐ nghèo, khó khăn.

Đ/c Hồ Thị Cẩm Đào - Ủy viên BTV Tỉnh ủy

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bảng tượng trưng "Mái ấm Công đoàn"

 Đặc biệt, Công đoàn Các khu công nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Bánh pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn của công ty” trong 02 năm 2017 và 2018, đầu tư cho đoàn viên công đoàn đang làm việc tại công ty đất và nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, mỗi năm 08 căn, với trị giá mỗi căn là 240 triệu đồng.

 8. Xây dựng các thiết chế Công đoàn cho người lao động:

 Ngày 12/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, theo đề xuất của Tổng Liên đoàn.

Ảnh mô phỏng khu nhà ở CNLĐ

(là 1 trong các thiết chế Công đoàn)

 Sóc Trăng là một trong 50 đơn vị được Thủ tướng phê duyệt. Thiết chế Công đoàn được xây dựng bao gồm: nhà ở cho CNLĐ, siêu thị, nhà trẻ mẫu giáo... để có nguồn lực thực hiện đề án, các cấp Công đoàn trong cả nước nói chung và Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã thực hiện việc tiết kiệm 10% theo tinh thần Nghị quyết số 09C/NQ-BCH, ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng... nơi sinh hoạt văn hóa gắn với trụ sở làm việc cơ quan LĐLĐ huyện Cù Lao Dung, trụ sở LĐLĐ huyện Long Phú được xây dựng và bàn giao đi vào sử dụng. Hiện, LĐLĐ tỉnh đang triển khai xây dựng nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao gắn với với trụ sở làm việc cơ quan LĐLĐ Thị xã Vĩnh Châu.

 9. Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp trực thuộc:

 Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm. Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã Đại hội Công đoàn các cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

                                   

Đ/c Lê Thị Kim Xuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam

trao bảng tượng trưng 50.000 quyển tập cho Đại hội Công đoàn huyện Long Phú

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chọn 3 đơn vị làm điểm để chỉ đạo rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội CĐCS; huyện, ngành trong thời gian tới như: báo cáo cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ; phân tích, làm rõ kết quả triển khai thực hiện các chương trình của cấp mình đã đề ra; đồng thời phân tích, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Tập trung thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác chuẩn bị nhân sự; quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp phải báo cáo cấp ủy Đảng; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện và có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên tại Đại hội Công đoàn các cấp của chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (NSDLĐ).

 10. Đưa trang Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh đến đoàn viên, CNVCLĐ:

 

Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng

Và hoạt động nổi bật cuối cùng của nhiệm kỳ 2013 - 2018 phải kể đến việc xây dựng trang Thông tin điện tử Công đoàn, trang Thông tin điện tử Công đoàn được đưa vào vận hành từ năm 2014 đăng tải các tin, bài, hình ảnh về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trong tỉnh; các văn bản (bài tham luận, chuyên mục “Hỏi - đáp”, trao đổi kinh nghiệm...) phục vụ công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, học tập của cán bộ Công đoàn, các chính sách xã hội cho đoàn viên, người lao động, Công nhân - Công đoàn đã giúp đoàn viên, CNVCLĐ có điều kiện tham khảo trực tuyến, tiết kiệm thời gian; với nội dung phong phú, chuyên mục thiết thực... đã thu hút hàng ngàn lượt truy cập.

Trường Khoa

Văn phòng LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng