TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
Đại hội Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 tố chức thành công tốt đẹp
Sáng ngày 26/5, Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự, có đồng chí Hồ Thanh Sang - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp và cùng với 31 đảng viên Chi bộ.

Quang cảnh Đại hội         

          Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Liên đoàn lao động tỉnh đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng tiếp tục được cũng cố. 100% cán bộ, đảng viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Chi bộ. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được coi trọng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, Đảng viên, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ LĐLĐ tỉnh lần thứ IX đề ra và nhiệm vụ chính trị của LĐLĐ tỉnh. Tại Đại hội lần thứ X, các đảng viên đã biểu quyết thông qua 9 chỉ tiêu quan trọng quyết tâm thực hiện tốt công tác Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị để phấn đấu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Hồ Thanh Sang, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo

            Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Thanh Sang, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua “Trong việc lãnh, chỉ đạo có nhiều đổi mới, cách làm hay. Năm 2017, được đánh giá Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đồng thời nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, Chi bộ LĐLĐ tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”; về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ tập trung duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng,..”

Chi ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

          Tại đại hội, đã bầu ra chi ủy chi bộ khóa mới gồm 4 đồng chí (khuyết 1); đồng chí Lục Bích Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên. 

AK