Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 11/HD-LĐLĐ Hướng dẫn công tác tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia"; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào" năm 2017 12/05/2017 Tải tiệp đính kèm
2 679/TLĐ Triển khai thỏa thuận với CTCP Thương mại Nguyễn Kim 09/05/2017 Tải tiệp đính kèm
3 679/TLĐ 679 triển khai thỏa thuận với CTCP thương mại Nguyễn Kim 09/05/2017 Tải tiệp đính kèm
4 80/LĐLĐ Vận động CNVCLĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi 08/05/2017 Tải tiệp đính kèm
5 09/HD-LĐLĐ Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" 24/04/2017 Tải tiệp đính kèm
6 08/KH-MTTQ-BCĐT KH triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Sóc Trăng quí II năm 2017 20/04/2017 Tải tiệp đính kèm