Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 02/KH-LĐLĐ Kế hoạch Tổ chức tháng Công nhân năm 2017 14/02/2017 Tải tiệp đính kèm
2 107/SCT-QLNL CV v/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 14/02/2017 Tải tiệp đính kèm
3 02/CT-UBND Chỉ thị V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả trên đại bàn tỉnh Sóc Trăng 14/02/2017 Tải tiệp đính kèm
4 01/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 13/02/2017 Tải tiệp đính kèm
5 144/TLĐ Triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư 09/02/2017 Tải tiệp đính kèm
văn bản mới
liên kết web