Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 00/KHPH Kế hoạch phối hợp chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động" tổ chức "Tết Sum vầy" 30/10/2018 Tải tiệp đính kèm
2 00/DC Đề cương tuyên truyền Luật tố cáo năm 2018 25/10/2018 Tải tiệp đính kèm
văn bản mới
liên kết web