Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 41-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền quý IV.2018 12/09/2018 Tải tiệp đính kèm
2 27/KH-LĐLĐ KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012 06/09/2018 Tải tiệp đính kèm
văn bản mới
liên kết web