TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Vissza
LĐLĐ huyện Long Phú nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn cơ sở
Ngày 11/10, tổ công tác Ban Dân vận Huyện ủy dự sinh hoạt Ban Chấp hành mở rộng sơ kết quý 3/2019 gắn với việc tuyên truyền Luật ATGT, phòng chống tội phạm tại CĐCS Trường Tiểu học Long Phú. Đến dự, có các đồng chí Trang Thanh Sơn, Phó Ban Dân vận Huyện ủy - Tổ trưởng tổ công tác; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể huyện, lãnh đạo Đảng ủy xã Long Phú; Chủ tịch CĐCS trên địa bàn.

         

Lồng ghép tuyên truyền ATGT, phòng chống tội phạm

          Đây là đơn vị cuối cùng trong năm 2019 của tổ công tác Ban Dân vận Huyện ủy củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội các đoàn thể và hội quần chúng năm 2019 theo Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 28-9-2011 của Huyện ủy Long Phú. Nhìn chung, Ban Chấp hành CĐCS các đơn vị trực thuộc thực hiện cơ bản đúng theo hướng dẫn Điều lệ Công đoàn; bên cạnh những hạn chế, tổ công tác đã góp ý, củng cố nâng cao chất hoạt động tại các đơn vị, để góp phần xây dựng CĐCS ngày vững mạnh hơn.                                                                                      

Thanh Phương