Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 HD Hướng dẫn cách thức đăng nhập thi trực tuyến 20/07/2018 Tải
2 Tuyên truyền Bộ câu hỏi Cuộc thi Trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 20/07/2018 Tải
3 150/LĐLĐ V/v điều chỉnh thời gian gửi báo cáo định kỳ 17/07/2018 Tải
4 01/TL-BTCCT Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam 17/07/2018 Tải
5 08/HD-LĐLĐ Hướng dẫn thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018 06/07/2018 Tải
6 142/LĐLĐ Tuyên truyền về Luật An ninh mạng 06/07/2018 Tải
7 00/DC Tài liệu tuyên truyền về Luật An Ninh mạng 26/06/2018 Tải
8 128/LĐLĐ V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" 20/06/2018 Tải
9 127/LĐLĐ V/v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 20/06/2018 Tải