Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 48-HD/BTGTU HD triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 29/11/2018 Tải
2 49-HD/BTGTU HD tuyên truyền Quí I năm 2019 29/11/2018 Tải
3 38/KH-LĐLĐ KH học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 12/11/2018 Tải
4 00/DC Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018) 05/11/2018 Tải
5 5834/PCST-AT Hỗ trợ tuyên truyền về sử dụng điện an toàn 05/11/2018 Tải
6 248/LĐLĐ CV v/v khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử LĐLĐ 30/10/2018 Tải
7 57/PCTT CV v/v chuẩn bị ứng phó với lũ, kết hợp triều cường 30/10/2018 Tải
văn bản mới
liên kết web