Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 08/HD-LĐLĐ Hướng dẫn thực hiện chiến dịch những giọt máu hồng hè năm 2018 06/07/2018 Tải
2 142/LĐLĐ Tuyên truyền về Luật An ninh mạng 06/07/2018 Tải
3 00/DC Tài liệu tuyên truyền về Luật An Ninh mạng 26/06/2018 Tải
4 128/LĐLĐ V/v đẩy mạnh triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" 20/06/2018 Tải
5 127/LĐLĐ V/v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 20/06/2018 Tải
6 41/BC-LĐLĐ Báo cáo Kết quả Tháng Công nhân năm 2018 19/06/2018 Tải
7 00/DC Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 15/06/2018 Tải
8 00/LKG Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế Đặc biệt 11/06/2018 Tải
9 00/DC Đề cương tuyên truyền quý III/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng 05/06/2018 Tải
10 07/HD-LĐLĐ Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 04/06/2018 Tải
11 99/LĐLĐ Tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 15/05/2018 Tải
12 00/DC Đề cương tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018 - 2023 15/05/2018 Tải
13 21/TBTT Trưng bày ảnh chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023 11/05/2018 Tải
14 Điện lực tỉnh Sóc Trăng Tuyên truyền phòng tránh tai nạn điện 04/05/2018 Tải
15 87/LĐLĐ CV tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và đề cương 04/05/2018 Tải
16 38/HD-BTGTU Tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018-2023 26/04/2018 Tải
17 97/TB-TLĐ Về việc tên "Học bổng Công đoàn Việt Nam" 26/04/2018 Tải
18 321/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp 18/04/2018 Tải
19 63/LĐLĐ, ngày 04/4/2018 Tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt 04/04/2018 Tải
20 15/KH-LĐLĐ, ngày 04/4/2018 Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2018 04/04/2018 Tải
văn bản mới
liên kết web