Quản lý văn bản Quản lý văn bản

STT Số/ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Thao tác
1 127/LĐLĐ V/v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 20/06/2018 Tải
2 41/BC-LĐLĐ Báo cáo Kết quả Tháng Công nhân năm 2018 19/06/2018 Tải