ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH

Retour
PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI Của đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn tại Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

     Kính thưa đồng chí Hùynh Văn Sum, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng. 
     Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sóc trăng; các đồng chí đại biểu khách quý;
     Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;các đồng chí đại biểu dự Đại hội!
    Hôm nay LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ X- sự kiện chính trị lớn của những người lao động tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, các đồng chí đại biểu khách quý, cùng 247 đồng chí đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 5,6 vạn đoàn viên về dự Đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
       Kính thưa Đại hội!
     Trong 5 năm qua, công đoàn tỉnh Sóc trăng đã có nhiều thay đổi, thể hiện sự lớn mạnh rất rõ nét trên nhiều lĩnh vực cơ bản để sát hợp tình hình thực tế và yêu cầu của phong trào công nhân, viên chức, lao động. Số lượng công nhân, viên chức, lao động tăng gần 18%, nhưng đoàn viên công đoàn tăng hơn 22% với hơn 1 vạn đoàn viên, là kết quả của sự nỗ lực bền bĩ trên cơ sở ý thức đúng đắn và quyết tâm chính trị của các cấp công đoàn, vừa tích cực, kịp thời vận động người lao động trong các đơn vị mới, vừa quan tâm nâng cao tỷ lệ đoàn viên ở các đơn vị đã thành lập tổ chức công đoàn. Đến cuối nhiệm kỳ, có 91% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tiến hành thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung cao hơn quy định của pháp luật; đồng thời, có hơn 75% doanh nghiệp có mức ăn giữa ca từ 15.000 đồng trở lên là cố gắng lớn của đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở trong việc phối hợp với người sử dụng lao động cụ thể hóa quy định pháp luật, đảm bảo các quyền lợi cơ bản và ổn định của người lao động, thể hiện rõ nét vai trò của tổ chức công đoàn. Trong điều kiện có nhiều khó khăn về nguồn lực, nhưng đội ngũ cán bộ công đoàn đã nhận thức sâu sắc về các hoạt động thiết thực vì đoàn viên, vì người lao động nên có nhiều nỗ lực và sáng tạo trong hoạt động, vừa tạo chuyển biến rất quan trọng trên nhiều lĩnh vực, vừa mạnh dạn triển khai các hoạt động riêng có của nhiệm kỳ. Tết Sum vầy được tổ chức phong phú; Chương trình “Mái ấm công đoàn”,các hoạt động xã hội, nhất là lễ cưới tập thể dành cho đoàn viên, người lao động nghèo, khó khăn đạt kết quả nhiều mặt và sâu sắc.Đặc biệt, tài chính công đoàn đã tạo được bước phát triển mạnh mẽ, thu tăng hơn 53%, trở thành đơn vị tự cân đối tài chính là kết quả sự bứt phá trong nhiệm kỳ về quy mô tổ chức công đoàn, tạo nên một diện mạo của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Những kết quả nổi bật này là bài học kinh nghiệm quý báu về tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của đội ngũ cán bộ công đoàn, về xác lập trong thực tế nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn. 
     Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc trăng. Đây là kết quả sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của UBND tỉnh, sự ủng hộ các tổ chức chính trị-xã hội. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xin chân thành cảm ơn và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện hơn nữa của các đồng chí để phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới đạt nhiều kết quả to lớn hơn. 
     Kính thưa Đại hội!
    Báo cáo của Ban Chấp hành khóa IX trình Đại hội đã chỉ rõ kết quả đạt được; nhận diện thẳng thắn những tồn tại, khuyết điểm, đúc kết các bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao; xây dựng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới khá toàn diện. 5 năm tới là thời kỳ Việt Nam tham gia tích cực các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tổ chức và hoạt động của công đoàn tiệm cận nhiều hơn với các tiêu chuẩn quốc tế; quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp; yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức công đoàn ngày càng cao. Tình hình mới, có nhiều thách thức, trong đó có thách thức chưa từng có đối với Công đoàn Việt Nam. Vì thế, giữ vững, không ngừng phát triển bền vững lực lượng đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; cũng cố vững chắc vai trò đại diện cho đông đảo người lao động là yêu cầu lớn để tiếp tục làm sâu sắc hơn những giá trị của công đoàn Việt Nam - luôn luôn là một tổ chức công đoàn cách mạng.
     Để phát huy hơn nữa vai trò của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đối với công đoàn Việt Nam, tôi xin trao đổi một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu:
    Một là, tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên, hoàn thiện các mô hình tổ chức hoạt động hiệu quả cao. 
     Nếu chỉ tiêu tăng thêm ít nhất 7.500 đoàn viên của Đại hội X được thực hiện tốt, đến cuối nhiệm kỳ, quy mô và cơ cấu của công đoàn tỉnh Sóc trăng sẽ có sự thay đổi rất tích cực, tỷ trọng khu vực ngoài nhà nước ngày càng lớn. Qua Đại hội, các cấp công đoàn, từng cán bộ công đoàn cần nhận thức đầy đủ, đúng mức xu hướng vận động này, tiếp tục làm sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ IX, xác định đúng các yêu cầu hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động khu vực ngoài nhà nước, thể hiện quyết tâm cao, tinh thần tiến công và chủ động, sáng tạo trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động đi đôi với phát huy lợi thế thành viên trong hệ thống chính trị; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện, làm tốt vai trò đại diện để mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động, xây dựng vững chắc niềm tin của đông đảo đoàn viên, người lao động. LĐLĐ tỉnh Sóc trăng có đến 34 nghiệp đoàn với 3.591 đoàn viên. Nghiệp đoàn là mô hình rất hữu ích dành cho người lao động khu vực không chính thức. Trong nhiệm kỳ X, cần tiến hành đánh giá toàn diện về hiệu quả hoạt động, mô hình tổ chức để tiếp tục nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời, tạo đột phá trong nghiên cứu, thiết lập mô hình phát triển đoàn viên, tập hợp người lao động ở những doanh nghiệp có dưới 25 lao động để củng cố, không ngừng mở rộng tổ chức công đoàn, đảm bảo tập hợp đông đảo đoàn viên vào Công đoàn Việt Nam.  Sự thành công của LĐLĐ tỉnh Sóc trăng là sự đóng góp quan trọng đối với tổ chức công đoàn trong việc cũng cố vững chắc, không ngừng phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn. 
     Hai là, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 
    Công đoàn cần đề cao tinh thần đồng tâm, hơn 5 vạn người lao động là một khối thống nhất, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên con đường phát triển ấy, các cấp công đoàn có trách nhiệm làm cho mỗi đoàn viên, mỗi người lao động nhận biết rõ hơn sự tự hào về những đóng góp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cho xã hội. Đồng thời, để có việc làm bền vững, người lao động cần chuẩn bị tâm thế thích nghi tốt nhất trước sự vận động nhanh chóng của xã hội trên nền tảng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, lao động hiệu quả cao. Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước sát hợp từng đối tượng, lĩnh vực; làm tốt công tác phát hiện và tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng đối với đoàn viên ưu tú, nhất là đoàn viên ưu tú ngoài khu vực nhà nước để lực lượng lao động ngày càng phát triển, trưởng thành về chính trị, khẳng định những đóng góp trực tiếp và to lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội. 
     Ba là, tiếp tục xác lập những hoạt động thiết thực, hiệu quả cao ở mỗi cấp công đoàn
    Kết quả có ý nghĩa quan trọng của nhiệm kỳ IX Công đoàn tỉnh Sóc trăng là đã định hình nhiều nhiệm vụ cốt lõi ở các cấp công đoàn. Những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ X được xác định, vừa tiếp tục phát huy các hoạt động hiệu quả cao, vừa tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ mới sát hợp với sự chuyển dịch cơ cấu của tổ chức công đoàn và các quy định mới của pháp luật. Đoàn viên công đoàn khu vực ngoài nhà nước đã chiếm hơn 35%, vì thế, tôi đánh giá cao mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thương lượng và đối thoại ở cơ sở. Nếu được thực hiện tốt sẽ thể hiện rõ hơn trong thực tiễn vai trò đại diện của tổ chức công đoàn thông qua nhiệm vụ tổ chức người lao động, nhiệm vụ phối hợp với người sử dụng lao động cụ thể hóa, thực hiện sát hợp với thực tế từng cơ quan, đơn vị các quy định pháp luật về quyền và lợi ích của người lao động, đảm bảo các chính sách tốt đẹp của Đảng, nhà nước được thực thi đầy đủ, đồng thời, người lao động cũng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của người sử dụng lao động, thắt chặt sự gắn bó, đồng hành vì sự tiến bộ chung. Ngay từ bây giờ, chúng ta cần tích cực chuẩn bị, nhất là về nhận thức để đến năm 2021, công đoàn cơ sở đảm nhận thêm nhiệm vụ đại diện người lao động thương lượng về tiền lương - mục tiêu quan trọng nhất của người lao động và cũng sẽ có nhiều khó khăn, có yêu cầu cao hơn về năng lực và những hỗ trợ cần thiết của công đoàn cấp trên cơ sở.
     Công đoàn cần là điểm tựa tốt nhất cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Bên cạnh những hoạt động thiết thực được xây dựng, Tôi mong LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xem xét để đảm nhận thêm nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh thực hiện các chính sách nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của người lao động. Trong các nhu cầu cơ bản truyền thống có nhu cầu ăn, ở, đi lại, học hành, điều trị bệnh, gần đây từng bước hiện hữu thêm nhu cầu việc làm bền vững, việc làm phát triển. Từ thực tế từng cơ quan, đơn vị có thể xác định nhu cầu thiết thực để quan tâm thực hiện bằng việc tham gia với người sử dụng lao động xây dựng các chính sách chăm lo cho người lao động. Mặt khác, công đoàn phải chú trọng đến các đối tượng đặc biệt khó khăn. Hơn ai hết, cán bộ công đoàn ở cơ sở là người gần giữ nhất với đoàn viên, người lao động, phải nắm bắt kịp thời, nhạy bén trước mọi vấn đề phát sinh và có sự chuẩn bị tích cực, chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia của đồng nghiệp. Tựu trung là chất lượng cuộc sống của người lao động ngày càng được nâng cao, người lao động đặc biệt khó khăn có điểm tựa của đồng nghiệp từ vai trò của tổ chức công đoàn, mọi người đều nhận biết rõ hơn về kết quả đạt được, về việc làm của công đoàn là vì hạnh phúc của người lao động như một mục tiêu, một giá trị mà tổ chức công đoàn mong muốn vươn tới. Chúng ta có trách nhiệm hoạch định chất lượng cuộc sống của người lao động sau 5 năm nữa để cùng nhau huy động sức mạnh tổng hợp phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu này. 
     Với những nhiệm vụ cụ thể, sự quyết tâm cao, tôi thiết nghĩ không phải chờ đến hết nhiệm kỳ mà từng năm, từng đơn vị cần đánh giá về chất lượng cuộc sống của người lao động để mọi người nhận biết rõ hơn về kết quả đạt được, về việc làm của công đoàn vì hạnh phúc của người lao động như một mục tiêu, một giá trị mà tổ chức công đoàn mong muốn vươn tới.  
     Bốn là, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ công đoàn.
    Tình hình mới, đòi hỏi chuẩn chất mới đối với đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách. Đó là những cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm. Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cần được đổi mới thì việc xây dựng một đội ngũ cán bộ công đoàn có tính kế thừa cao, trưởng thành qua thực tiễn, thể hiện rõ nét đặc trưng ngành nghề và vai trò đại diện cho đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động là yêu cầu cơ bản. Cán bộ công đoàn phải biết lo cái lo của người lao động; hoạt động có trách nhiệm và vì người lao động; chịu sự giám sát của người lao động. Vì thế, cán bộ công đoàn tốt phải là những người gần gũi, thấu hiểu và hành động vì người lao động, tạo dựng được niềm tin của đông đảo đoàn viên để tập hợp, hướng dẫn người lao động đồng tâm phấn đấu phát triển đất nước, góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn bản chất của Công đoàn Việt Nam. Ngay tại Đại hội này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn mong muốn các đại biểu sáng suốt lựa chọn một Ban Chấp hành mới là những người ưu tú nhất, thật sự tiêu biểu, đủ năng lực gánh vác trọng trách mới, là trung tâm đoàn kết, trung tâm hành động của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Sóc Trăng. 
     Trong nhiệm kỳ IX, nhiều cán bộ chuyên trách công đoàn đã nỗ lực trong hoạt động và đạt được những kết quả nổi bật, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng ghi nhận và mong các cán bộ chuyên trách công đoàn nhiệm kỳ X sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn tinh thần, phẩm chất này của đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Sóc Trăng.
    Thưa các đồng chí!
    Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng Đại hội X của Công đoàn tỉnh Sóc Trăng sẽ là cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, góp phần cùng cả nước chủ động biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục khẳng định công đoàn thật sự và xứng đáng là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. 
     Với tinh thần đó, Tôi xin chúc Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí toàn thể quý vị đại biểu tham dự Đại hội dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
     Xin trân trọng cảm ơn!


liên kết web