TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Retour
LĐLĐ tỉnh sơ kết công tác tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở
Ngày 17.3, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cùng đại diện các cấp Công đoàn trong tỉnh.

Theo báo cáo, có 43 Công đoàn cơ sở được chọn tổ chức Đại hội điểm, trong đó có 3 Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, 9 Công đoàn cơ sở bầu trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Công đoàn cơ sở được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo; sự hỗ trợ của chính quyền tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian tổ chức Đại hội.


Quang cảnh hội nghị.


Đối với công tác nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quán triệt chỉ đạo lựa chọn với tiêu chí bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí tham gia tích cực hoạt động Công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Từ đó kết quả bầu cử Ban Chấp hành và các chức danh đạt yêu cầu theo dự kiến và đúng quy định.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức triển khai và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể, thành lập các tiểu ban giúp cho cơ sở trong quá trình chỉ đạo tổ chức đại hội, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh theo dõi chỉ đạo, nắm tình hình, tham dự các đại hội điểm trên địa bàn chỉ đạo.


Đại biểu đóng góp ý kiến. 


Các Công đoàn cơ sở chuẩn bị khá tốt về nội dung văn kiện Đại hội, hình thức trang trí; phần lớn các Công đoàn cơ sở đều có xây dựng kịch bản điều hành của Đoàn Chủ tịch, có phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên, từ đó đại hội diễn ra nghiêm túc và đảm bảo thời gian.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Một số Công đoàn cơ sở xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ nội dung còn chung chung, thiếu các số liệu cụ thể; phần phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện chưa sát thực tiễn, chưa bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến xoay quanh nội dung của văn kiện, về điều hành đại hội, hoạt động của ban bầu cử; việc bầu đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên.

ANH KHOA


liên kết web