TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Retour
Chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn
Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung các giải pháp thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Thành lập 27 công đoàn cơ sở

Là doanh nghiệp sản xuất giày mới đi vào hoạt động nhưng Công ty TNHH Jia Zhi Chi nhánh Sóc Trăng đã nhanh chóng thành lập tổ chức công đoàn với sự hỗ trợ, hướng dẫn của Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

Ông Bùi Đông Thiên - Giám đốc công ty - thông tin: Dự kiến đến cuối 2023, công ty sẽ phát triển khoảng 500 lao động và sẽ phối hợp với Công đoàn công ty để tuyên truyền, vận động đảm bảo 100% người lao động của công ty là đoàn viên Công đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn Sóc Trăng đã thành lập 27 CĐCS

Theo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát triển được 26.968 đoàn viên, thành lập 27 CĐCS ở doanh nghiệp có từ 20 công nhân lao động trở lên (đạt 103,84% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết). Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 1.116 CĐCS với 63.774 đoàn viên/65.328 CNVCLĐ.

Đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ ngày càng có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, được chuẩn hóa về học vấn; chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề từng bước được nâng lên.

Kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với khu vực nhà nước, CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 91,31% (so với chỉ tiêu 90%); đối với khu vực ngoài nhà nước, CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 69,08% (so với chỉ tiêu 60%) so với Nghị quyết nhiệm kỳ.

Nhiều giải pháp thực hiện

Xác định công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác này.

Theo đó, hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn khảo sát, nắm tình hình nguồn lao động và hoạt động của các doanh nghiệp, để có cơ sở phân bổ chỉ tiêu phù hợp. Đồng thời có kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho các đơn vị trực thuộc và đưa vào tiêu chí chấm điểm thi đua hàng năm, bình quân mỗi năm toàn tỉnh phát triển mới 2.500 đoàn viên.

Cán bộ Công đoàn tỉnh Sóc Trăng tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Theo đồng chí Phan Tấn Phong - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng, trong 5 năm qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã thành lập được 13 CĐCS, phát triển 18.761 đoàn viên mới. Hiện nay, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 30 CĐCS trực thuộc có 22.508 đoàn viên/24.045 CNVCLĐ.

Đồng chí Phan Tấn Phong cho biết, để đạt được kết quả đó, Công đoàn các khu công nghiệp đã phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đến làm việc với doanh nghiệp, từ đó vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS tại đây.

Ngoài ra, Công đoàn các khu công nghiệp còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như chương trình gian hàng 0 đồng, các chính sách mua hàng giảm giá, ưu đãi… để người lao động thấy được vai trò, sự sẻ chia của tổ chức, tận tụy của cán bộ Công đoàn hòa mình vào người lao động, vì người lao động.

LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn

Theo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, đơn vị tập trung thực hiện một số giải pháp như tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát với tình hình thực tế, từng loại hình doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, tập trung triển khai các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, làm cơ sở thuyết phục người lao động chưa là đoàn viên tham gia tổ chức Công đoàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động để các chủ doanh nghiệp thấy được vai trò của tổ chức Công đoàn, từ đó ủng hộ, tạo điều kiện thành lập CĐCS tại doanh nghiệp.

PHƯƠNG ANH


liên kết web