TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Retour
Đại hội điểm CĐCS Văn phòng HĐND - UBND thị xã Ngã Năm
Chiều ngày 15/3, Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ngã Năm, tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị, được LĐLĐ thị chọn làm đại hội điểm đối với các Công đoàn cơ sở ban, phòng, ngành thị xã.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Lê Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị uỷ - Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.

Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND thị xã có tổng số 23 đoàn viên công đoàn. Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động, tạo sự an tâm công tác tốt; đồng thời, tích cực tuyên truyền cho đoàn viên về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, vai trò của người đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Hàng năm, có trên 85% cán bộ, đoàn viên và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trong đó có trên 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hoá hàng năm, 100% gia đình cán bộ, công chức lao động đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Trong nhiệm kỳ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động khi ốm đau, với số tiền trên 75 triệu đồng; phối hợp nhận phụng dưỡng 01 Mẹ Việt Nam anh hùng đến cuối đời; đề nghị nâng lương theo niên hạng và trước thời hạn cho 23 đoàn viên công đoàn. Giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đạt 100% nghị quyết. Các phong trào thi đua được cán bộ, công chức và người lao động tham gia tích cực; phong trào thi đua “ Giỏi việc nước - đảm việc nhà” , kết quả hàng năm có trên 100% nữ cán bộ, đoàn viên và người lao động được công nhận giỏi việc nước, đảm việc nhà đạt 100% nghị quyết.

Với phương châm hành động, "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND thị xã, sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt công tác dân chủ và cải cách hành chính, quy tắc ứng xử và văn hoá công sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “ Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND và UBND thị xã, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn cấp trên gồm 03 chính thức và 01 dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, được đại biểu tín nhiệm bần chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

KIM TRANG - LĐLĐ TX NGÃ NĂM


liên kết web