TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Takaisin
LĐLĐ TX Vĩnh Châu trao hỗ trợ cho 36 đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Triển khai Quyết định số 208/QĐ-LĐLĐ, ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

            Chiều ngày 03/12/2021, đồng chí Lâm Minh Phụng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu, tham mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thị xã tổ chức trao cho 36 đoàn viên, người lao động khó khăn là các đối tượng bị nhiểm bệnh (F0), cách ly y tế tập trung (F1), với số tiền 47 triệu đồng. Trong đó có 08 F0, số tiền 18 triệu đồng (02 trường hợp là nữ đang nuôi con dưới 06 tuổi, 03 triệu/trường hợp); 28 F1, số tiền 29 triệu đồng (02 trường hợp là nữ đang nuôi con dưới 06 tuổi, 1,5 triệu/trường hợp).

Đồng chí Lâm Minh Phụng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Vĩnh Châu trao hỗ trợ cho đoàn viên 

         Đồng chí Lâm Minh Phụng cho biết: “Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thị xã. Do đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Vĩnh Châu quan tâm tham gia cùng cấp ủy, chính quyền kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là các đối tượng F0, F1 thuộc diện đối tượng chăm lo theo Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ, ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh”.

LĐLĐ TX Vĩnh Châu


văn bản mới
liên kết web