LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> CÁC KỲ ĐẠI HỘI LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN -> CÁC KỲ ĐẠI HỘI

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH SÓC TRĂNG

-----

 

Thực hiện chủ trương chia Tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Cần Thơ, Công đoàn tỉnh Sóc Trăng được thành lập vào tháng 4/1992, Ban Chấp hành Lâm thời gồm có 16 uỷ viên, do đồng chí Phạm Văn Hổ làm Chủ tịch, đồng chí Trần Việt Hùng và đồng chí Nguyễn Thành Văn làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ (1993-1998) Công đoàn tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22/5/1993 tại Hội trường Tỉnh đội Sóc Trăng, thị xã Sóc Trăng (nay là thành phố Sóc Trăng). Dự Đại hội có 182 đại biểu chính thức, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 27 uỷ viên. Đồng chí Phạm Văn Hổ được bầu lại làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thành Văn và đồng chí Phạm Thị Hồng Nga được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đến ngày 01/6/1997 đồng chí Nguyễn Thành Văn được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Thao được bầu làm Phó Chủ tịch thay cho đồng chí Phạm Văn Hổ và đồng chí Phạm Thị Hồng Nga được Tỉnh uỷ điều động nhận nhiệm vụ mới.

   - Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ (1998- 2003) Công đoàn tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 28/7/1998 tại Hội trường Tỉnh uỷ Sóc Trăng, thị xã Sóc Trăng (nay là thành phố Sóc Trăng). Dự Đại hội có 217 đại biểu chính thức, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 29 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Thành Văn-Tỉnh uỷ viên được bầu lại làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Ngày 16/4/2001, đồng chí Nguyễn Minh Châu-Tỉnh uỷ viên được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay cho đồng chí Nguyễn Thành Văn được Tỉnh uỷ điều động nhận nhiệm vụ mới. Ngày 15/11/2001 Ban Chấp hành bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Ngọc Sương  làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ (2003- 2008) Công đoàn tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 27/6/2003 tại Hội trường Tỉnh uỷ Sóc Trăng, thị xã Sóc Trăng (nay là thành phố Sóc Trăng). Dự Đại hội có 178 đại biểu chính thức, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 33 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Minh Châu-Tỉnh uỷ viên được bầu lại làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao và đồng chí Nguyễn Ngọc Sương làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

    Ngày 20/02/2008, đồng chí Nguyễn Thanh Hà-Tỉnh uỷ viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức vụ Quyền Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay cho đồng chí Nguyễn Minh Châu nghỉ hưu.

Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2008- 2013) Công đoàn tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 27/6/2008 tại Trung tâm Văn hoá Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng. Dự Đại hội có 220 đại biểu chính thức, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 33 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà-Tỉnh uỷ viên được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

   Ngày 27/7/2009, đồng chí Trang Phước-Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh được bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

   Ngày 19/5/2010, đồng chí Lê Thị Kim Xuyến-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Sóc Trăng, ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh được bầu bổ sung Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ (2013- 2018) Công đoàn tỉnh Sóc Trăng diễn ra từ ngày từ ngày 25 đến ngày 27/3/2013 tại Trung tâm Văn hoá Hội nghị tỉnh Sóc Trăng. Dự Đại hội có 217 đại biểu chính thức, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn tỉnh khoá IX (nhiệm kỳ 2013-2018) 35 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Kim Xuyến-Tỉnh ủy viên được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trang Phước, Lục Bích Phúc, Nguyễn Văn Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ (2018-2013) Công đoàn tỉnh Sóc Trăng  diễn ra từ ngày 30/5 đến ngày 31/5/2018 tại Trung tâm Văn hoá Hội nghị tỉnh Sóc Trăng. Dự Đại hội có 247 đại biểu chính thức, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn tỉnh khoá X (nhiệm kỳ 2018-2023) 38 đồng chí.

Atrás
Tuyên truyền Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
Các tin liên quan Ngày đăng
Lời kêu gọi Nhân dân đăng ký, kích hoạch và sử dụng tài khoản định danh điện tử 16/08/2023
Công văn số 178/LĐLĐ ngày 14/6/2023 v/v triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP 23/05/2023
Thông tư số 11/2023/TT-BYT về địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá 23/05/2023
Công văn số 94/LĐLĐ ngày 28/3/2023 v/v tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Đề án 06 30/03/2023
Công văn số 82/LĐLĐ ngày 17/3/2023 về việc đón xem, ghi nhận ý kiến về Chương trình Giờ thứ 9+ năm 2023 17/03/2023
Công văn số 81/LĐLĐ ngày 17/3/2023 về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023" 17/03/2023
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH PARIS VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM (27/01/1973 - 27/01/2023) 30/11/2022
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"(12/1972 - 12/2022) 21/11/2022
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp động lao động. 09/08/2022
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sóc Trăng năm 2021 30/04/2021
Trang 1/4
liên kết web