TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CÙ LAO DUNG Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động
Nhiệm kỳ LĐLĐ huyện Cù Lao Dung 2013 - 2018 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2016 - 2021; Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX; Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đặc biệt là chào mừng Đại hội X Công đoàn huyện Cù Lao Dung, Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

     Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy Cù Lao Dung trong nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn trong huyện tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền (NSDLĐ) tổ chức tuyên truyền, triển khai, học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XI, XII, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 03/NQ-LĐLĐ, ngày 31/12/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công chức, viên chức, lao động”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là các chế độ chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người lao động. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… cho đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức, phong phú, đa dạng như: tập huấn, “Ngày pháp luật”, hội thi, hội diễn, thi viết... Ngoài ra, phối hợp Đài truyền thanh của huyện, phát sóng đưa tin định kỳ về phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện nhà. Tính chung, trong  nhiệm kỳ đã tổ chức được 730 cuộc, với trên 23.600 lượt người tham dự. Cùng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhiều tập thể, cá nhân có sáng tạo trong lao động, sản xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tiêu biểu là đoàn viên công đoàn Nguyễn Văn Nưng (CĐCS trường Tiểu học An Thạnh 3A) đạt 02 Giải nhất (năm 2015 và 2018) Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng với sản phẩm “Máy vô chân ấm mía”; Bằng khen Sáng tạo khoa học kỹ thuật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016 và được vinh danh tại triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” lần thứ II, năm 2017. 

Hội thi tìm hiểu An toàn giao thông

     Các cấp Công đoàn trong huyện đã tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện công tác, lao động, sản xuất của CNVCLĐ; lồng ghép công tác tuyên truyền vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; đồng thời vận động CNVCLĐ tham gia viết tin bài, hình ảnh thông qua trang Thông tin điện tử Công đoàn… Tính chung, đã tổ chức được 355 cuộc, có 10.170 lượt đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện được tuyên truyền, học tập. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” với nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền về “Tháng Công nhân”, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao nhà “Mái ấm Công đoàn”, tặng quà, trao tập cho học sinh cho con đoàn viên công đoàn nghèo, khó khăn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. 

Hội thi trò chơi dân gian

Hội thao CNVCLĐ huyện

     Trong giai đoạn 2013 - 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã phối hợp với các ngành cùng cấp tổ chức mở được 06 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ về kiến thức giáo dục pháp luật và Hội thi về An toàn giao thông; pháp luật về môi trường; lớp phổ biến Hiến pháp 2013; Nghị định 04/2015/NĐ-CP của chính phủ; Luật Biển 2012 kết hợp vận động Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”; ủng hộ xây dựng tượng đài chiến sỹ Gạc Ma năm 2015 được trên 190 triệu đồng. Tham gia hội thao, văn hóa - văn nghệ đạt nhiều thành tích: Giải ba Hội thi kiến thức pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Giải nhì Hội diễn Nnghệ thuật quần chúng trong CNVCLĐ năm 2014; Giải nhì Hội thi Cán bộ nữ công giỏi…

Quang cảnh hội thi tìm hiểu pháp luật 

     Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, Quyết định số 589/QĐ-TLĐ, ngày 22/5/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, về việc ban hành Quy định tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, LĐLĐ huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ huyện Cù Lao Dung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham gia đóng góp các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng; quy chế thực hiện của cấp ủy với chính quyền và đoàn thể các cấp... Qua tổng hợp, có gần 1.600 lượt ý kiến tham gia đóng góp các nội dung nêu trên. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp được các cấp công đoàn tích cực tham gia, cùng cấp ủy, chính quyền (NSDLĐ) tổ chức và tạo điều kiện cho trên 1.500 lượt đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiếp tục được hưởng ứng mạnh mẽ. LĐLĐ huyện triển khai tiêu chuẩn, hướng dẫn trình tự, thủ tục xét và đề nghị công nhận cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tính chung từ năm 2013 - 2017, đã có 434/447 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận đạt chuẩn văn hóa (trong đó, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa là 97,9%; doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 100%). Công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp được quan tâm thực hiện. Các CĐCS phối hợp Đoàn Thanh niên giới thiệu 281 đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp vào Đảng 281 đồng chí, đạt 141% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ.
     Với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp Công đoàn trong huyện đã gặt hái nhiều kết quả đáng phấn khởi trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn những thành tích nêu trên là nhờ vào sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp và sự tham gia tích cực của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn đối với tổ chức Công đoàn

Dương Hồng Hai