TIN HOẠT ĐỘNG TIN HOẠT ĐỘNG

Zurück
LĐLĐ tỉnh Hội nghị tập huấn phong trào "TDĐKXDĐSVH" trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2016 (25/10/2016)
Thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và Hướng dẫn 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ VHTT,DL và Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ VHTT,DL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

 


      Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 12/4/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh về việc thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch số 13a/Kh-LĐLĐ, ngày 16/03/2016 về việc thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2016. Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ Đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh. Ngày 21/10/2016 Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn (sáng 01 lớp, chiều 01 lớp) phong trào “TDĐKXDĐSVH”  trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho 155 đại biểu đối tượng là Thành viên Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”  huyện (TX, TP), đồng chí Chủ tịch và đồng chí phụ trách Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ở LĐLĐ huyện (TX, TP); CĐ ngành và tương đương; CĐCS Trực thuộc LĐLĐ tỉnh; CĐ ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đơn vị bộ Đội biên phòng;  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Nội dung tập huấn gồm Trình tự, thủ tục xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Quyết định số 20/QĐ – BCĐUBND tỉnh về việc phê duyệt Tiêu chuẩn xây dựng và bảng chấm điểm “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Hướng dẫn mẫu báo cáo “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; mẫu Hướng dẫn quy chế phối hợp giữa thủ trưởng (Giám đốc) cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với BCH (BTV) CĐCS và Mẫu quyết định ban hành. Đến dự hội nghị có đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”  tỉnh (Sở VHTT&DL) và đồng chí Mai Thanh Tùng Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.
     Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận luận tập trung vào một số vấn đề liên quan về trình tự, thủ tục tiêu chuẩn bảng chấm điểm “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cũng như thắc mắc và xét công nhận lần đầu, công nhận lại, về trách nhiệm của thủ trưởng (Giám đốc)…Các ý kiến đều được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh làm rõ. 
    Qua hội nghị này, các đại biểu đã nắm vũng được các hướng dẫn thực hiện xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giúp các đại biểu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Văn Nhanh